Cháy tòa nhà ở Kuwait khiến 49 công nhân nước ngoài thiệt mạngCháy tòa nhà ở Kuwait khiến 49 công nhân nước ngoài thiệt mạngCháy tòa nhà ở Kuwait khiến 49 công nhân nước ngoài thiệt mạngCháy tòa nhà ở Kuwait khiến 49 công nhân nước ngoài thiệt mạngCháy tòa nhà ở Kuwait khiến 49 công nhân nước ngoài thiệt mạngCháy tòa nhà ở Kuwait khiến 49 công nhân nước ngoài thiệt mạngCháy tòa nhà ở Kuwait khiến 49 công nhân nước ngoài thiệt mạngCháy tòa nhà ở Kuwait khiến 49 công nhân nước ngoài thiệt mạngCháy tòa nhà ở Kuwait khiến 49 công nhân nước ngoài thiệt mạngCháy tòa nhà ở Kuwait khiến 49 công nhân nước ngoài thiệt mạngCháy tòa nhà ở Kuwait khiến 49 công nhân nước ngoài thiệt mạngCháy tòa nhà ở Kuwait khiến 49 công nhân nước ngoài thiệt mạngCháy tòa nhà ở Kuwait khiến 49 công nhân nước ngoài thiệt mạngCháy tòa nhà ở Kuwait khiến 49 công nhân nước ngoài thiệt mạngCháy tòa nhà ở Kuwait khiến 49 công nhân nước ngoài thiệt mạng

Cháy tòa nhà ở Kuwait khiến 49 công nhân nước ngoài thiệt mạng

ANTD.VN -  Ít nhất 49 người đã thiệt mạng ở Kuwait hôm 12-6 sau khi hỏa hoạn bùng phát tại một tòa nhà dành cho công nhân nước ngoài. Phó Thủ tướng Kuwait cho rằng, các vi phạm của chủ sở hữu tài sản góp phần gây ra bi kịch này.