“Chất thép” của lực lượng Cảnh sát cơ động Công an Thủ đô“Chất thép” của lực lượng Cảnh sát cơ động Công an Thủ đô“Chất thép” của lực lượng Cảnh sát cơ động Công an Thủ đô“Chất thép” của lực lượng Cảnh sát cơ động Công an Thủ đô“Chất thép” của lực lượng Cảnh sát cơ động Công an Thủ đô“Chất thép” của lực lượng Cảnh sát cơ động Công an Thủ đô“Chất thép” của lực lượng Cảnh sát cơ động Công an Thủ đô“Chất thép” của lực lượng Cảnh sát cơ động Công an Thủ đô“Chất thép” của lực lượng Cảnh sát cơ động Công an Thủ đô

“Chất thép” của lực lượng Cảnh sát cơ động Công an Thủ đô

ANTD.VN - Trên tuyến đầu của mặt trận đấu tranh trấn áp tội phạm, lực lượng Cảnh sát cơ động chính là “quả đấm thép”, là lực lượng hỗ trợ đắc lực, luôn có mặt tại những “điểm nóng”, giúp Công an Hà Nội giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.