Chất lượng điều tra tăng rõ rệt, xử lý tội phạm tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực

ANTD.VN - "Năm 2019, công tác điều tra, xử lý tội phạm tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng công tác điều tra đã được nâng lên rõ rệt, đạt và vượt nhiều chỉ tiêu yêu cầu của Quốc hội", Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga nhấn mạnh.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga

Sáng 4-11, Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày báo cáo thẩm tra các báo cáo về công tác của Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân (VKTND) tối cao; công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật và công tác thi hành án năm 2019.

Theo bà Lê Thị Nga, năm 2019, Chính phủ, TAND tối cao, VKSND tối cao đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ nhằm thực hiện các nhiệm vụ Quốc hội giao trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, góp phần giữ vững an ninh, chính trị và trật tự, an toàn xã hội, tạo tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội. 

Đánh giá công tác phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật và tội phạm năm 2019, báo cáo cho biết công tác phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật và tội phạm đã đạt được nhiều kết quả tích cực và đạt chỉ tiêu của Nghị quyết 63 của Quốc hội. 

"Đặc biệt, công tác điều tra, xử lý tội phạm tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng công tác điều tra đã được nâng lên rõ rệt, hạn chế được nhiều vi phạm trong hoạt động điều tra so với cùng kỳ, đạt và vượt nhiều chỉ tiêu yêu cầu của Quốc hội", Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp nhấn mạnh.

Đánh giá báo cáo của Chánh án TAND tối cao về công tác của ngành tòa án, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội cơ bản tán thành với đánh giá của TAND tối cao về những kết quả đạt được năm 2019, nhiều chỉ tiêu công tác tăng so với năm 2018, tiếp tục đạt và vượt chỉ tiêu yêu cầu của Quốc hội. 

Tuy nhiên, báo cáo thẩm tra cũng chỉ ra vẫn còn 107 trường hợp phải hủy án và 275 trường hợp phải sửa án do nguyên nhân chủ quan; 81 trường hợp cho hưởng án treo không đúng quy định. 

Công tác giải quyết các vụ, việc dân sự vẫn còn 61 vụ án để quá hạn luật định; 0,42% bản án bị hủy và 0,6% bản án bị sửa do nguyên nhân chủ quan. 

“Còn xảy ra nhiều vi phạm trong quá trình giải quyết các vụ, việc dân sự, hành chính dẫn đến VKSND các cấp ban hành 1.738 kiến nghị yêu cầu TAND khắc phục vi phạm, số kiến nghị được TAND chấp nhận đạt 96%.

Tỷ lệ giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm chưa đạt chỉ tiêu 60% theo yêu cầu của Quốc hội, vẫn còn một số trường hợp khiếu nại bức xúc, kéo dài do việc giải quyết đơn chưa kịp thời", bà Lê Thị Nga cho hay.

Đánh giá về công tác của ngành Kiểm sát, Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội cho biết bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: vẫn còn 33 trường hợp VKSND phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, gia hạn tạm giữ, tạm giam sau đó phải trả tự do, không xử lý hình sự; 425 bị can không bị tạm giam, bỏ trốn phải ra lệnh truy nã. 

Chất lượng giải quyết một số vụ án chưa đáp ứng yêu cầu; số trường hợp bị oan tăng 58,3% so với năm 2018; vẫn  còn 6 trường hợp Viện Kiểm sát nhân dân truy tố oan dẫn đến TAND cấp sơ thẩm tuyên không phạm tội. 

Kết quả giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm về hình sự chưa có nhiều chuyển biến, vẫn còn tới 1.689 đơn/813 việc chưa được giải quyết, chiếm 47,6%. 

Về công tác thi hành án dân sự, hành chính, báo cáo đánh giá kết quả thi hành án nhằm thu hồi nợ của các tổ chức tín dụng đạt tỷ lệ thấp và giảm cả về tỷ lệ và số tiền thu được so với cùng kỳ năm 2018.

Số vụ việc cưỡng chế thi hành án chưa tương xứng với số án có điều kiện thi hành, dẫn đến số án tồn đọng rất lớn (158.091 việc/96.000 tỷ đồng).