Chân dung tân Thủ tướng Singapore Lawrence Wong Chân dung tân Thủ tướng Singapore Lawrence Wong Chân dung tân Thủ tướng Singapore Lawrence Wong Chân dung tân Thủ tướng Singapore Lawrence Wong Chân dung tân Thủ tướng Singapore Lawrence Wong Chân dung tân Thủ tướng Singapore Lawrence Wong Chân dung tân Thủ tướng Singapore Lawrence Wong Chân dung tân Thủ tướng Singapore Lawrence Wong Chân dung tân Thủ tướng Singapore Lawrence Wong Chân dung tân Thủ tướng Singapore Lawrence Wong Chân dung tân Thủ tướng Singapore Lawrence Wong Chân dung tân Thủ tướng Singapore Lawrence Wong Chân dung tân Thủ tướng Singapore Lawrence Wong Chân dung tân Thủ tướng Singapore Lawrence Wong Chân dung tân Thủ tướng Singapore Lawrence Wong Chân dung tân Thủ tướng Singapore Lawrence Wong Chân dung tân Thủ tướng Singapore Lawrence Wong Chân dung tân Thủ tướng Singapore Lawrence Wong

Chân dung tân Thủ tướng Singapore Lawrence Wong

ANTD.VN -  Hôm nay 15-5, lần đầu tiên sau 20 năm, Singapore sẽ có Thủ tướng mới. Người đảm nhiệm chức vụ này: Ông Lawrence Wong - nguyên Bộ trưởng Bộ Tài chính và Phó Thủ tướng, 52 tuổi, là nhân vật đặc biệt như thế nào?