Chấn chỉnh hoạt động đưa lao động sang làm việc tại Ả rập Xê út

ANTD.VN - Thời gian qua, một số lao động sang giúp việc gia đình tại Ả rập Xê út phải làm việc trong điều kiện không giống hợp đồng đã ký trước khi đi, bị ngược đãi, bị lạm dụng sức lao động.

Bộ LĐ-TB&XH sẽ tăng cường giám sát để đảm bảo yêu cầu về trình độ, tay nghề của người lao động

Theo thống kê của Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH), bình quân, mỗi năm có khoảng 4.000 lao động Việt Nam được đưa đi xuất khẩu lao động tại thị trường Ả rập Xê út. Người lao động sang Ả rập Xê út chủ yếu làm việc chủ yếu trong các ngành nghề như: xây dựng, nhà máy, vận tải và giúp việc gia đình.

Hiện nay, có khoảng 50 doanh nghiệp trong nước có hoạt động dịch vụ đưa người lao động sang làm việc tại thị trường Ả rập Xê út, trong đó có 25 doanh nghiệp đưa lao động sang làm giúp việc gia đình.

Thời gian qua, một số lao động sang giúp việc gia đình tại Ả rập Xê út phải làm việc trong điều kiện không giống hợp đồng đã ký trước khi đi, bị ngược đãi, bị lạm dụng sức lao động.

Để giải quyết tình trạng này, Bộ LĐ-TB&XH đã triển khai nhiều giải pháp nhằm chấn chỉnh hoạt động đưa lao động gia đình sang Ả rập Xê út. Bên cạnh việc tăng cường công tác quản lý lao động Việt Nam làm việc tại Ả rập Xê út, Bộ LĐ-TB&XH sẽ thắt chặt việc kiểm tra thẩm định hợp đồng cung ứng lao động trước khi đưa lao động sang làm việc, rà soát, chấn chỉnh hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở Ả rập Xê út, đặc biệt là lao động giúp việc gia đình và xử lý nghiêm những doanh nghiệp vi phạm.

Ngoài ra, Bộ LĐ-TB&XH sẽ tăng cường giám sát công tác đào tạo và giáo dục định hướng cho lao động Việt Nam trước khi đi làm việc tại Ả rập Xê út nhằm đảm bảo yêu cầu về trình độ tay nghề, đặc biệt người lao động phải được trang bị các kiến thức về văn hóa, phong tục tập quán, điều kiện khí hậu, pháp luật... của Ả rập Xê út.

Về phía các doanh nghiệp phái cử phải cử cán bộ đại diện theo đúng quy định, tích cực, chủ động phối hợp giải quyết khi có vụ việc phát sinh liên quan tới lao động do doanh nghiệp đưa đi.