Cây cầu cổ đại khoảng hơn 3.000 năm tuổi đến nay vẫn còn sử dụngCây cầu cổ đại khoảng hơn 3.000 năm tuổi đến nay vẫn còn sử dụngCây cầu cổ đại khoảng hơn 3.000 năm tuổi đến nay vẫn còn sử dụngCây cầu cổ đại khoảng hơn 3.000 năm tuổi đến nay vẫn còn sử dụngCây cầu cổ đại khoảng hơn 3.000 năm tuổi đến nay vẫn còn sử dụngCây cầu cổ đại khoảng hơn 3.000 năm tuổi đến nay vẫn còn sử dụngCây cầu cổ đại khoảng hơn 3.000 năm tuổi đến nay vẫn còn sử dụngCây cầu cổ đại khoảng hơn 3.000 năm tuổi đến nay vẫn còn sử dụngCây cầu cổ đại khoảng hơn 3.000 năm tuổi đến nay vẫn còn sử dụng

Cây cầu cổ đại khoảng hơn 3.000 năm tuổi đến nay vẫn còn sử dụng

ANTD.VN - Cầu Arkadiko hay còn gọi là Kazarma được xây dựng trong khoảng thời gian từ thế kỷ 13 trước Công nguyên, đến nay vẫn đang được sử dụng.