Cầu vòm sắt vượt hồ Linh Đàm 65 tỷ đồng vắng người qua lại ảnh 1Cầu vòm sắt vượt hồ Linh Đàm 65 tỷ đồng vắng người qua lại ảnh 2Cầu vòm sắt vượt hồ Linh Đàm 65 tỷ đồng vắng người qua lại ảnh 3Cầu vòm sắt vượt hồ Linh Đàm 65 tỷ đồng vắng người qua lại ảnh 4Cầu vòm sắt vượt hồ Linh Đàm 65 tỷ đồng vắng người qua lại ảnh 5Cầu vòm sắt vượt hồ Linh Đàm 65 tỷ đồng vắng người qua lại ảnh 6Cầu vòm sắt vượt hồ Linh Đàm 65 tỷ đồng vắng người qua lại ảnh 7

Cầu vòm sắt vượt hồ Linh Đàm 65 tỷ đồng vắng người qua lại

ANTD.VN - Được thông xe từ 2/9/2022, song, cầu vòm sắt vượt hồ Linh Đàm dành cho phương tiện xe máy hiện rất ít phương tiện lưu thông qua lại.