CATP Hà Nội phân công tiếp nhận, giải quyết một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC&CNCH

ANTD.VN - Nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong việc nộp và nhận kết quả thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC&CNCH, Giám đốc CATP Hà Nội đã quyết định phân công Công an quận, huyện, thị xã và Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC&CNCH.