CATP Hà Nội hướng dẫn triển khai Mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”

ANTD.VN - Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội, số lượng các hộ gia đình tận dụng nhà ở để kết hợp sản xuất kinh doanh ngày một gia tăng. Kéo theo đó là các vụ cháy nghiêm trọng, gây thiệt hại về cả người lẫn tài sản đối với loại hình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Trước tình hình này, lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH đã tham mưu, xây dựng và triển khai mô hình các tổ liên gia an toàn PCCC. Từ khi được thành lập đến nay, Mô hình đã phát huy được hiệu quả rõ rệt, phát huy vai trò 4 tại chỗ trong công tác bảo đảm an toàn PCCC và cứu hộ, cứu nạn. Việc duy trì hoạt động của mô hình tổ liên gia an toàn PCCC đã và đang làm tăng sức mạnh chữa cháy ở khu dân cư.