Cắt bỏ lợi ích nhóm trong giải quyết thủ tục hành chính

  • 20/12/2018 12:52
  • 0 bình luận
  • Phú Khánh
  • In bài
ANTD.VN - Sáng 20-12, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến đến 63 tỉnh/thành phố để tập huấn nghiệp vụ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Cắt bỏ lợi ích nhóm trong giải quyết thủ tục hành chính ảnh 1

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng khẳng định, để gắn kết và đồng bộ giữa cải cách TTHC và xây dựng Chính phủ điện tử, vừa qua, với đề xuất của các Bộ và VPCP, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chuyển nhiệm vụ quản lý nhà nước và chủ trì kiểm soát TTHC, triển khai nhiệm vụ cơ chế một cửa, một cửa liên thông từ Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ về VPCP và chuyển nhiệm vụ từ Sở Tư pháp, Sở Nội Vụ về Văn phòng UBND cấp tỉnh...

Việc chuyển nhiệm vụ này nhằm tập trung đầu mối để tham mưu trong thực hiện cải cách TTHC. Trong năm qua, Thủ tướng Chính phủ luôn chỉ đạo nhấn mạnh về công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP nhấn mạnh mục tiêu là lấy sự hài lòng người dân, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để đánh giá hiệu quả trong công tác cải cách hành chính.

Theo thống kê, đã có 1.167/1.210 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh kiểm soát TTHC, chiếm tỷ lệ 96,4%; cấp huyện 705/713 đơn vị, chiếm 98,9%; cấp xã 10.981/11.162 đơn vị, chiếm tỷ lệ 98,4%; đã có 39/63 các địa phương có Trung tâm hành chính công, các địa phương còn lại đang tiếp tục thành lập các trung tâm dịch vụ công.

Tuy nhiên, thực tế có địa phương đang làm rất tốt, có địa phương mới làm ở bước đầu, vì vậy cần sự thống nhất cao, phân cấp mạnh và giao quyền tốt hơn nữa thì với sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ chắc chắn sẽ làm được.

Bên cạnh đó, có những địa phương, các Sở, ngành đều có phần mềm khác nhau, không kết nối, không chia sẻ được văn bản...

Để tập trung cho năm 2019, tại hội nghị , Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP nhấn mạnh cần quán triệt tốt tại các Bộ, ngành, địa phương về cải cách TTHC, tập trung xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại. Đặc biệt, cần nâng cao trách nhiệm các cơ quan, đặc biệt là các cơ quan văn phòng, tư pháp, hành chính các cấp phải tập trung cải cách.

"Cần phải cải cách từ chính chúng ta, từ lề lối làm việc, tác phong của mỗi cán bộ, việc cải cách phải đổi mới từ mỗi con người", Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP nhấn mạnh và đề nghị cần lấy nguyên tắc sự hài lòng của tổ chức, cá nhân làm thước đo cho hiệu quả của cán bộ thực thi công vụ và phải có sự phối hợp chặt chẽ trong nội bộ mỗi cơ quan, đơn vị.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP đề nghị các Bộ, địa phương rà soát TTHC, tăng cường phân cấp làm sao quy trình giải quyết TTHC gọn nhẹ, đơn giản, ứng dụng CNTT để phục vụ cải cách cũng như phục vụ cho quy trình cải cách.

Tất cả các Trung tâm hành chính công cần đánh giá bằng sự hài lòng hoặc không hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục xây dựng nền hành chính hiện đại và chuyên nghiệp.

"Cải cách phải rất chuyên nghiệp, không tâm huyết, không đau đáu thì không làm được. Cải cách là phải loại bỏ lợi ích nhóm, loại bỏ những yếu tố mang tính tiêu cực và không thực chất", Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP nhấn mạnh tại hội nghị.

Tin cùng chuyên mục