Cao điểm 90 ngày đêm hoàn thành chỉ tiêu Luật Cư trú

ANTD.VN - Sáng 19-10, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP đã chủ trì hội nghị quán triệt kế hoạch thực hiện cao điểm 90 ngày đêm hoàn thành chỉ tiêu Luật Cư trú.