Cảnh người dân tuyệt vọng tìm đường tháo chạy khỏi RafahCảnh người dân tuyệt vọng tìm đường tháo chạy khỏi RafahCảnh người dân tuyệt vọng tìm đường tháo chạy khỏi RafahCảnh người dân tuyệt vọng tìm đường tháo chạy khỏi RafahCảnh người dân tuyệt vọng tìm đường tháo chạy khỏi RafahCảnh người dân tuyệt vọng tìm đường tháo chạy khỏi RafahCảnh người dân tuyệt vọng tìm đường tháo chạy khỏi RafahCảnh người dân tuyệt vọng tìm đường tháo chạy khỏi RafahCảnh người dân tuyệt vọng tìm đường tháo chạy khỏi RafahCảnh người dân tuyệt vọng tìm đường tháo chạy khỏi RafahCảnh người dân tuyệt vọng tìm đường tháo chạy khỏi RafahCảnh người dân tuyệt vọng tìm đường tháo chạy khỏi RafahCảnh người dân tuyệt vọng tìm đường tháo chạy khỏi RafahCảnh người dân tuyệt vọng tìm đường tháo chạy khỏi RafahCảnh người dân tuyệt vọng tìm đường tháo chạy khỏi Rafah

Cảnh người dân tuyệt vọng tìm đường tháo chạy khỏi Rafah

ANTD.VN - Người dân tuyệt vọng tìm đường tháo chạy khi ngày 28-5, nhiều xe tăng Israel được cho là đã tiến vào trung tâm thành phố Rafah ở phía nam Dải Gaza.