Cảnh giác với những hành vi xâm hại học sinh

ANTĐ - Bộ GD-ĐT vừa phát ra cảnh báo, hiện một số tỉnh, thành phố xảy ra tình trạng học sinh bị kẻ xấu trà trộn vào trường học, dùng các thủ đoạn để bắt cóc với mục đích tống tiền hoặc buôn bán người, học sinh bị cướp tài sản, xâm hại thân thể trên đường đi học. 

Nhằm đảm bảo an ninh, trật tự trường học, an toàn cho học sinh, Bộ GD-ĐT đã đề nghị các Sở GD-ĐT tăng cường công tác bảo vệ an ninh, trật tự trường học, theo dõi, phát hiện để phối hợp xử lý kịp thời các hành vi xâm hại đến học sinh trong trường học và khu vực lân cận. Các Sở GD-ĐT cũng được đề nghị chủ động phối hợp với cơ quan CA địa phương tổ chức tuyên truyền về thủ đoạn của bọn tội phạm để học sinh và phụ huynh nâng cao ý thức cảnh giác, tăng cường các biện pháp nhằm bảo an toàn cho học sinh trên đường đi học, tham gia các hoạt động giáo dục ở ngoài nhà trường.