Cảnh báo ứng dụng sao chép trộm thông tin cá nhân trên internet

ANTD.VN - Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, CATP Hà Nội phát hiện nhiều ứng dụng di động trên kho ứng dụng Google CH Play có hoạt động thu thập thông tin cá nhân của người dùng, can thiệp hoạt động của hệ thống sau khi tải về thiết bị...