Cần thiết ban hành Luật Trật tự an toàn giao thông

ANTD.VN - Hoàn thiện pháp luật là một trong những vấn đề mấu chốt nhằm tạo khuôn khổ pháp lý ngày càng hoàn chỉnh hơn để lực lượng CAND thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà nước về ANTT, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Với ý nghĩa quan trọng đó, hiện nay Bộ Công an đang chủ trì xây dựng, soạn thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, nhằm khắc phục những hạn chế, những vấn đề chưa phù hợp với thực tiễn của Luật Giao thông đường bộ năm 2008.