Cần làm tốt công tác xây dựng lực lượng

  • 29/02/2016 14:13
  • 0 bình luận
  • Thanh Quang
  • In bài

ANTĐ - Đó chính là chỉ đạo của Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP Hà Nội tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2015, triển khai chương trình công tác xây dựng phong trào năm 2016, do UBND quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, tổ chức sáng 29-2-2016.

Cần làm tốt công tác xây dựng lực lượng ảnh 1Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP Hà Nội tặng Cờ và Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2015

Trong năm 2015, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên toàn địa bàn quận tiếp tục được duy trì, phát triển và thu được nhiều kết quả đáng khích lệ, huy động được cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia tạo thành phong trào rộng khắp và tự giác của nhân dân phối hợp với lực lượng CAQ trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm...

Đặc biệt, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã bám sát vào thực tiễn cuộc sống, đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân, phù hợp với từng địa bàn.

Các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan đơn vị thường xuyên phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an đẩy mạng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, phòng chống tội phạm, TNXH trong các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức chính trị, pháp luật, tinh thần cảnh giác cách mạng, ý thức và khả năng tự phòng, tự quản về ANTT của mỗi người dân.

Công tác tuyên truyền pháp luật được triển khai thực hiện sâu, rộng với nhiều hình thức phong phú, đa dạng trong các tầng lớp nhân dân về nội dung “Tự phòng, tự quản”, vận động cán bộ, nhân dân, CNVC, học sinh, sinh viên nâng cao cảnh giác, trách nhiệm và khả năng tự phòng, tự quản về ANTT; tổ chức có hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân tham gia kiểm tra, giám sát, thảo luận góp ý hoàn thiện biện pháp tự phòng, tự quản có hiệu quả và đóng góp sức người, sức của trong công tác giữ gìn ANTT ở cơ sở; xây dựng cơ quan, đơn vị, khu dân cư, tổ dân phố và hộ an toàn với phương châm “Mỗi gia đình, mỗi cơ quan, doanh nghiệp, trường học… là tấm rào chắn vững chắc trong việc phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội”.Cần làm tốt công tác xây dựng lực lượng ảnh 2Đại tá Đinh Huy Hoàng, Trưởng CAQ Hai Bà Trưng tặng Giấy khen của UBND quận cho các cá nhân có thành tích trong phong trào bảo vệ ANTQ năm 2015

Qua đó, năm 2015, hàng trăm cá nhân, tập thể đã được Bộ Công an, CATP và UBND quận tặng Cơ thi đua, Bằng khen, Giấy khen, Danh hiệu đơn vị Quyết thắng…

Tại hội nghị, Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP biểu dương thành tích trong năm qua của Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đặc biệt là cán bộ chiến sỹ CAQ Hai Bà Trưng, lực lượng nòng cốt của phong trào.

Để phát huy sức mạnh đáp ứng trong tình hình mới, đồng chí Phó Giám đốc CATP cũng nhấn mạnh trong thời gian tới, cán bộ chiến sỹ CAQ Hai Bà Trưng cần thực hiện tốt các nhiệm vụ giải pháp như quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; nâng cao chất lượng hiệu quả công tác vận động quần chúng xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ; quan tâm xây dựng lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng, bảo vệ cơ quan doanh nghiệp và các tổ chức làm công tác bảo vệ ANTQ; đổi mới công tác thi đua khen thưởng, nhân điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ…

Tin cùng chuyên mục