Căn cứ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

ANTD.VN - Hỏi: Ngày còn sống, mẹ tôi có giấy viết tay về việc cho 2 mẹ con của người quen ở nhờ tại ngôi nhà, đất do gia đình tôi đứng tên nộp các nghĩa vụ về thuế sử dụng đất trong nhiều năm qua. Giấy viết tay thể hiện rõ nội dung cho ở nhờ nhà đến khi 2 mẹ con của người ở nhờ qua đời. Hiện nay, khi tôi đi làm thủ tục cấp “sổ đỏ”, chính quyền cơ sở nói hồ sơ bị vướng, do gia đình tôi tuy có các giấy tờ nghĩa vụ nộp thuế, nhưng thực tế không ở tại ngôi nhà trên. Xin hỏi, ngôi nhà trên của gia đình tôi có đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không? Gia đình tôi có cách nào để đảm bảo tài sản của mình, nếu trường hợp phát sinh người họ hàng thứ ba của mẹ con người ở nhờ nhà xuất hiện? Lê Thu Thủy (quận Tây Hồ, Hà Nội)

Căn cứ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ảnh 1Luật sư Vi Văn Diện - Công ty Luật Thiên Minh. Địa chỉ: P12A10 - Toà nhà 18T2 đường Lê Văn Lương, khu đô thị Trung Hoà - Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Theo Luật Đất đai năm 2013, gia đình bạn sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất nếu có một trong các loại giấy tờ theo quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 như sau: Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15-10-1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ Đăng ký ruộng đất, Sổ Địa chính trước ngày 

15-10-1993; Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; Giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất; Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; Giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật…

Tuy nhiên, trong trường hợp trên, bạn không nêu rõ nhà đất của gia đình bạn có những loại giấy tờ gì, có đáp ứng đủ các điều kiện như trên hay không nên rất khó xác định nhà đất của bạn có đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không. 

Theo thông tin bạn cung cấp, hiện nay, khi bạn đi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chính quyền cơ sở nói hồ sơ bị vướng, do gia đình bạn tuy có các giấy tờ nghĩa vụ nộp thuế, nhưng thực tế không ở tại ngôi nhà trên. Giả định rằng, nhà đất của gia đình bạn đã đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật nêu trên và chỉ bị từ chối cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với lý do thực tế gia đình bạn không ở tại ngôi nhà nêu trên, tôi cho rằng căn cứ để gia đình bạn bị từ chối cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như vậy là chưa chính xác. Bởi lẽ, theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai thì căn cứ xác định việc sử dụng đất ổn định là việc sử dụng đất liên tục vào một mục đích chính nhất định kể từ thời điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục đích đó đến thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất… 

Trong trường hợp này, gia đình bạn tuy không trực tiếp sử dụng, nhưng đã cho 2 mẹ con người quen ở nhờ, mặt khác, quá trình sử dụng đất ổn định, lâu dài, gia đình bạn không tranh chấp với ai, đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước nên có căn cứ để xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Chúc gia đình bạn sớm gỡ được vướng mắc trong quá trình làm thủ tục cấp “sổ đỏ”.