Cận cảnh Nga nạp tên lửa đạn đạo hạt nhân RS-24 vào giếng phóngCận cảnh Nga nạp tên lửa đạn đạo hạt nhân RS-24 vào giếng phóngCận cảnh Nga nạp tên lửa đạn đạo hạt nhân RS-24 vào giếng phóngCận cảnh Nga nạp tên lửa đạn đạo hạt nhân RS-24 vào giếng phóngCận cảnh Nga nạp tên lửa đạn đạo hạt nhân RS-24 vào giếng phóngCận cảnh Nga nạp tên lửa đạn đạo hạt nhân RS-24 vào giếng phóngCận cảnh Nga nạp tên lửa đạn đạo hạt nhân RS-24 vào giếng phóngCận cảnh Nga nạp tên lửa đạn đạo hạt nhân RS-24 vào giếng phóngCận cảnh Nga nạp tên lửa đạn đạo hạt nhân RS-24 vào giếng phóngCận cảnh Nga nạp tên lửa đạn đạo hạt nhân RS-24 vào giếng phóngCận cảnh Nga nạp tên lửa đạn đạo hạt nhân RS-24 vào giếng phóngCận cảnh Nga nạp tên lửa đạn đạo hạt nhân RS-24 vào giếng phóngCận cảnh Nga nạp tên lửa đạn đạo hạt nhân RS-24 vào giếng phóngCận cảnh Nga nạp tên lửa đạn đạo hạt nhân RS-24 vào giếng phóngCận cảnh Nga nạp tên lửa đạn đạo hạt nhân RS-24 vào giếng phóngCận cảnh Nga nạp tên lửa đạn đạo hạt nhân RS-24 vào giếng phóngCận cảnh Nga nạp tên lửa đạn đạo hạt nhân RS-24 vào giếng phóngCận cảnh Nga nạp tên lửa đạn đạo hạt nhân RS-24 vào giếng phóng

Cận cảnh Nga nạp tên lửa đạn đạo hạt nhân RS-24 vào giếng phóng

ANTD.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa đăng đoạn video ghi lại cảnh nạp đạn tên lửa đạn đạo hạt nhân RS-24 Yars vào giếng phóng để sẵn sàng trực chiến.