Cận cảnh kho chứa gần 2.000 sản phẩm phụ tùng ô tô nghi giả mạo các nhãn hiệu lớnCận cảnh kho chứa gần 2.000 sản phẩm phụ tùng ô tô nghi giả mạo các nhãn hiệu lớnCận cảnh kho chứa gần 2.000 sản phẩm phụ tùng ô tô nghi giả mạo các nhãn hiệu lớnCận cảnh kho chứa gần 2.000 sản phẩm phụ tùng ô tô nghi giả mạo các nhãn hiệu lớnCận cảnh kho chứa gần 2.000 sản phẩm phụ tùng ô tô nghi giả mạo các nhãn hiệu lớnCận cảnh kho chứa gần 2.000 sản phẩm phụ tùng ô tô nghi giả mạo các nhãn hiệu lớnCận cảnh kho chứa gần 2.000 sản phẩm phụ tùng ô tô nghi giả mạo các nhãn hiệu lớnCận cảnh kho chứa gần 2.000 sản phẩm phụ tùng ô tô nghi giả mạo các nhãn hiệu lớn

Cận cảnh kho chứa gần 2.000 sản phẩm phụ tùng ô tô nghi giả mạo các nhãn hiệu lớn

ANTD.VN - Gần 2.000 sản phẩm là phụ tùng, linh kiện ô tô do nước ngoài sản xuất, có dấu hiệu nhập lậu, giả mạo các nhãn hiệu lớn vừa bị lực lượng chức năng Hà Nội bắt giữ.