Cận cảnh cầu Đuống xuống cấp, phương tiện qua cầu “vừa đi vừa run”Cận cảnh cầu Đuống xuống cấp, phương tiện qua cầu “vừa đi vừa run”Cận cảnh cầu Đuống xuống cấp, phương tiện qua cầu “vừa đi vừa run”Cận cảnh cầu Đuống xuống cấp, phương tiện qua cầu “vừa đi vừa run”Cận cảnh cầu Đuống xuống cấp, phương tiện qua cầu “vừa đi vừa run”Cận cảnh cầu Đuống xuống cấp, phương tiện qua cầu “vừa đi vừa run”Cận cảnh cầu Đuống xuống cấp, phương tiện qua cầu “vừa đi vừa run”Cận cảnh cầu Đuống xuống cấp, phương tiện qua cầu “vừa đi vừa run”Cận cảnh cầu Đuống xuống cấp, phương tiện qua cầu “vừa đi vừa run”

Cận cảnh cầu Đuống xuống cấp, phương tiện qua cầu “vừa đi vừa run”

ANTD.VN - Ban QLDA 6, Bộ GTVT vừa phát đi thông báo thi tuyển thiết kế cầu đường bộ và cầu đường sắt qua sông Đuống thay thế cho cầu Đuống hiện tại.