Cận cảnh các điểm trông giữ xe không dùng tiền mặt ở Hà Nội từ hôm nayCận cảnh các điểm trông giữ xe không dùng tiền mặt ở Hà Nội từ hôm nayCận cảnh các điểm trông giữ xe không dùng tiền mặt ở Hà Nội từ hôm nayCận cảnh các điểm trông giữ xe không dùng tiền mặt ở Hà Nội từ hôm nayCận cảnh các điểm trông giữ xe không dùng tiền mặt ở Hà Nội từ hôm nayCận cảnh các điểm trông giữ xe không dùng tiền mặt ở Hà Nội từ hôm nayCận cảnh các điểm trông giữ xe không dùng tiền mặt ở Hà Nội từ hôm nayCận cảnh các điểm trông giữ xe không dùng tiền mặt ở Hà Nội từ hôm nayCận cảnh các điểm trông giữ xe không dùng tiền mặt ở Hà Nội từ hôm nayCận cảnh các điểm trông giữ xe không dùng tiền mặt ở Hà Nội từ hôm nayCận cảnh các điểm trông giữ xe không dùng tiền mặt ở Hà Nội từ hôm nayCận cảnh các điểm trông giữ xe không dùng tiền mặt ở Hà Nội từ hôm nayCận cảnh các điểm trông giữ xe không dùng tiền mặt ở Hà Nội từ hôm nayCận cảnh các điểm trông giữ xe không dùng tiền mặt ở Hà Nội từ hôm nayCận cảnh các điểm trông giữ xe không dùng tiền mặt ở Hà Nội từ hôm nayCận cảnh các điểm trông giữ xe không dùng tiền mặt ở Hà Nội từ hôm nay

Cận cảnh các điểm trông giữ xe không dùng tiền mặt ở Hà Nội từ hôm nay

ANTD.VN - Từ sáng nay 15-4, loạt điểm trông giữ xe máy, ô tô ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội bắt đầu triển khai thí điểm thu phí không dùng tiền mặt. Ghi nhận ban đầu cho thấy, hệ thống hoạt động tốt...