Cán bộ chủ chốt Hà Nội học tập quán triệt Nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4

  • 21/12/2016 12:14
  • 0 bình luận
  • Phú Khánh
  • In bài
ANTD.VN - Sáng 21-12, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt TP học tập quán triệt Nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XII và chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Cán bộ chủ chốt Hà Nội học tập quán triệt Nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4 ảnh 1

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu khai mạc hội nghị

Sáng 21-12, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt TP học tập quán triệt Nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XII và chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII đã bàn và thống nhất ban hành 3 nghị quyết và 1 kết luận. Trong đó, Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ là một nghị quyết rất quan trọng, đề cập đến một vấn đề vừa cơ bản, vừa cấp bách, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đặc biệt quan tâm và hoan nghênh.

Điểm mới trong Nghị quyết lần này, T.Ư đã chỉ ra một cách có hệ thống những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", nhấn mạnh tính chất nguy hiểm và hậu quả khôn lường của nó.

Cùng với việc cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng Đảng mà Đại hội XII đề ra, Nghị quyết lần này đã đưa ra 4 nhóm giải pháp để tiếp tục thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI), trong đó, tập trung vào việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Xây dựng Đảng luôn luôn phải đi đôi chỉnh đốn Đảng. Điều đó thể hiện bản lĩnh, sự cầu thị, tính lành mạnh của một đảng cách mạng chân chính...

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: Phát huy truyền thống anh hùng và bản chất tốt đẹp của Thủ đô ngàn năm văn hiến, Đảng bộ và nhân dân Thủ đô quyết tâm đấu tranh với những biểu hiện thoái hóa, tiêu cực, chăm lo xây dựng Đảng bộ Thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân, đủ bản lĩnh và trí tuệ để lãnh đạo Thủ đô ngày càng phát triển nhanh và bền vững.

Ngay sau phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã trực tiếp quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Tiếp đó, hội nghị đã nghe GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận T.Ư thông tin, phân tích về chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII).

Tin cùng chuyên mục