Cán bộ bồi dưỡng tiếng Anh, thi IELTS được hỗ trợ tới 65 triệu đồng/người

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chi phí bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Anh và thi cấp chứng chỉ IELTS khi cán bộ đáp ứng yêu cầu về trình độ ngoại ngữ đầu vào, đầu ra tối đa là 65 triệu đồng/học viên/khóa.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 42/2023/TT-BTC về cơ chế tài chính thực hiện bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý bằng ngân sách Nhà nước.

Thông tư số 42/2023/TT-BTC áp dụng với các đối tượng là: Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương dự khuyết, cán bộ quy hoạch cấp chiến lược, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được cử đi bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo chủ trương, kết luận, kế hoạch của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và quyết định của cấp có thẩm quyền; cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức được cử đi bồi dưỡng theo Kết luận số 39-KL/TW (viết tắt là cán bộ).

Đào tạo trong nước được hỗ trợ tối đa 65 triệu đồng

Thông tư nêu rõ, ngân sách nhà nước hỗ trợ cán bộ lãnh đạo, quản lý chi phí bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ trong nước bao gồm:

Chi phí trả cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng theo hợp đồng ký kết giữa Cơ quan thường trực và cơ sở đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của pháp luật.

Riêng chi phí bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Anh và thi cấp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (chứng chỉ IELTS) được thanh toán khi đáp ứng yêu cầu về trình độ ngoại ngữ đầu vào, đầu ra theo thông báo tuyển sinh hàng năm hoặc của từng khóa học và theo hóa đơn thực tế, nhưng tối đa không quá 65 triệu đồng/học viên/khóa (đã bao gồm chi phí trả cho cơ sở đào tạo và giáo trình học; chưa bao gồm chi phí kiểm tra trình độ đầu vào).

Cán bộ được cử đi bồi dưỡng và đạt tiêu chuẩn đầu ra theo quy định sẽ được hỗ trợ chi phí

Cán bộ được cử đi bồi dưỡng và đạt tiêu chuẩn đầu ra theo quy định sẽ được hỗ trợ chi phí

Việc bồi dưỡng và thi cấp chứng chỉ tiếng Anh phải được thực hiện tại các cơ sở đào tạo ngoại ngữ đủ điều kiện tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Chi phí các kỳ thi đánh giá kết quả học tập theo yêu cầu của cơ quan chức năng (nếu có); Chi thuê phòng ở tập trung trong thời gian bồi dưỡng đối với cán bộ tham gia khóa học;

Chi công tác phí trong nước, gồm: Tiền tàu xe đi và về cho cán bộ từ cơ quan đến nơi học tập (một lượt đi và về; nghỉ lễ; nghỉ tết) cho một khóa học liên tục; hỗ trợ một phần tiền ăn trong thời gian đi học tập trung; tiền thuê chỗ nghỉ cho cán bộ trong những ngày đi học tập trung tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng (trong trường hợp cơ sở đào tạo, bồi dưỡng và đơn vị tổ chức đào tạo xác nhận không bố trí được chỗ nghỉ tập trung).

Hỗ trợ bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ ở nước ngoài

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định trường hợp cán bộ bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ ở nước ngoài, các nội dung hỗ trợ như sau:

Chi phí trả cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài theo hợp đồng ký kết giữa Cơ quan thường trực và cơ sở đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của pháp luật;

Sinh hoạt phí theo quy định;Lệ phí cấp hộ chiếu; lệ phí thị thực; bảo hiểm y tế; chi phí khám sức khỏe (nếu có yêu cầu của nước sở tại hoặc cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài); lệ phí sân bay trong và ngoài nước (nếu có); chi phí thuê phương tiện đi lại từ sân bay về nơi ở và ngược lại;

Tiền vé máy bay (một lượt vé từ Việt Nam đến nơi học tập và một lượt vé từ nơi học tập về Việt Nam) trong toàn bộ thời gian bồi dưỡng, trừ trường hợp được phía bạn đài thọ;

Chi phí cách ly y tế, chi phí xét nghiệm khi có dịch bệnh theo yêu cầu của cơ quan y tế nước sở tại hoặc cơ sở đào tạo ở nước ngoài và chi khác theo quy định (nếu có).