Cấm xuất khẩu cát nhiễm mặn

(ANTĐ) - Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý với đề xuất của Bộ Xây dựng về việc cấm xuất khẩu cát nhiễm mặn từ ngày 30-6-2010. Trước đó, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng đã có công văn yêu cầu dừng toàn bộ việc xuất khẩu cát nhiễm mặn từ tháng 6-2010.

Cấm xuất khẩu cát nhiễm mặn

(ANTĐ) - Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý với đề xuất của Bộ Xây dựng về việc cấm xuất khẩu cát nhiễm mặn từ ngày 30-6-2010. Trước đó, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng đã có công văn yêu cầu dừng toàn bộ việc xuất khẩu cát nhiễm mặn từ tháng 6-2010.

Hiện nay, cả nước có khoảng 20 dự án nạo vét khơi thông luồng lạch có tận thu cát nhiễm mặn đã triển khai trước ngày 16-11-2009. Các dự án này tập trung tại 10 tỉnh từ Quảng Ninh đến Bà Rịa - Vũng Tàu với tổng khối lượng cần nạo vét khoảng 129,3 triệu m3, trong đó nhu cầu xuất khẩu cát nhiễm mặn là 123,5 triệu m3. Ngoài ra, còn có 25 dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch tại các cửa sông, cảng sông giáp biển, cảng biển với nhu cầu khối lượng cần nạo vét là hơn 148 triệu m3.           

Thành Nam