Buộc thu hồi sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nhất Tửu Hoàng Đế

ANTD.VN - Cục QLTT Hà Nội vừa ra quyết định xử phạt 70 triệu đồng và buộc thu hồi sản phẩm vi phạm đối với Công ty TNHH đầu tư kinh doanh Hải Minh về hành vi sản xuất thực phẩm không phù hợp với thông tin sản phẩm đã công bố đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nhất Tửu Hoàng Đế.