'Bức màn sắt mới' đang được dựng lên ở châu Âu'Bức màn sắt mới' đang được dựng lên ở châu Âu'Bức màn sắt mới' đang được dựng lên ở châu Âu'Bức màn sắt mới' đang được dựng lên ở châu Âu'Bức màn sắt mới' đang được dựng lên ở châu Âu'Bức màn sắt mới' đang được dựng lên ở châu Âu'Bức màn sắt mới' đang được dựng lên ở châu Âu'Bức màn sắt mới' đang được dựng lên ở châu Âu'Bức màn sắt mới' đang được dựng lên ở châu Âu'Bức màn sắt mới' đang được dựng lên ở châu Âu'Bức màn sắt mới' đang được dựng lên ở châu Âu'Bức màn sắt mới' đang được dựng lên ở châu Âu'Bức màn sắt mới' đang được dựng lên ở châu Âu

'Bức màn sắt mới' đang được dựng lên ở châu Âu

ANTD.VN - Châu Âu đang đối diện thời kỳ căng thẳng tương đương Chiến tranh Lạnh và sự quay lại của "bức màn sắt" là một minh chứng, báo chí phương Tây nhận định.