'Bóng ma' B-2 Mỹ tích hợp 'sát thủ' AGM-158B JASSM-ER khiến cho S-400 Nga bất lực? ảnh 1'Bóng ma' B-2 Mỹ tích hợp 'sát thủ' AGM-158B JASSM-ER khiến cho S-400 Nga bất lực? ảnh 2'Bóng ma' B-2 Mỹ tích hợp 'sát thủ' AGM-158B JASSM-ER khiến cho S-400 Nga bất lực? ảnh 3'Bóng ma' B-2 Mỹ tích hợp 'sát thủ' AGM-158B JASSM-ER khiến cho S-400 Nga bất lực? ảnh 4'Bóng ma' B-2 Mỹ tích hợp 'sát thủ' AGM-158B JASSM-ER khiến cho S-400 Nga bất lực? ảnh 5'Bóng ma' B-2 Mỹ tích hợp 'sát thủ' AGM-158B JASSM-ER khiến cho S-400 Nga bất lực? ảnh 6'Bóng ma' B-2 Mỹ tích hợp 'sát thủ' AGM-158B JASSM-ER khiến cho S-400 Nga bất lực? ảnh 7'Bóng ma' B-2 Mỹ tích hợp 'sát thủ' AGM-158B JASSM-ER khiến cho S-400 Nga bất lực? ảnh 8'Bóng ma' B-2 Mỹ tích hợp 'sát thủ' AGM-158B JASSM-ER khiến cho S-400 Nga bất lực? ảnh 9'Bóng ma' B-2 Mỹ tích hợp 'sát thủ' AGM-158B JASSM-ER khiến cho S-400 Nga bất lực? ảnh 10'Bóng ma' B-2 Mỹ tích hợp 'sát thủ' AGM-158B JASSM-ER khiến cho S-400 Nga bất lực? ảnh 11'Bóng ma' B-2 Mỹ tích hợp 'sát thủ' AGM-158B JASSM-ER khiến cho S-400 Nga bất lực? ảnh 12'Bóng ma' B-2 Mỹ tích hợp 'sát thủ' AGM-158B JASSM-ER khiến cho S-400 Nga bất lực? ảnh 13'Bóng ma' B-2 Mỹ tích hợp 'sát thủ' AGM-158B JASSM-ER khiến cho S-400 Nga bất lực? ảnh 14'Bóng ma' B-2 Mỹ tích hợp 'sát thủ' AGM-158B JASSM-ER khiến cho S-400 Nga bất lực? ảnh 15'Bóng ma' B-2 Mỹ tích hợp 'sát thủ' AGM-158B JASSM-ER khiến cho S-400 Nga bất lực? ảnh 16'Bóng ma' B-2 Mỹ tích hợp 'sát thủ' AGM-158B JASSM-ER khiến cho S-400 Nga bất lực? ảnh 17

'Bóng ma' B-2 Mỹ tích hợp 'sát thủ' AGM-158B JASSM-ER khiến cho S-400 Nga bất lực?

ANTD.VN - Oanh tạc cơ B-2 Spirit Mỹ đã phóng thành công tên lửa hành trình AGM-158B JASSM-ER. Sự kiện này mở ra khả năng tác chiến tầm xa đỉnh cao của "bóng ma" B-2, đồng thời khiến các hệ thống phòng không Nga như S-400 gặp nhiều khó khăn.