Bộ Y tế phản ứng việc BHXH giao dự toán khám chữa bệnh sai thẩm quyền

ANTD.VN - Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa chỉ đạo BHXH các tỉnh/ thành giao dự toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) cho các cơ sở y tế, song theo Bộ Y tế, chỉ đạo này của BHXH Việt Nam là không đúng thẩm quyền.
Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa chỉ đạo BHXH các tỉnh/ thành giao dự toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) cho các cơ sở y tế, song theo Bộ Y tế thì chỉ đạo này của BHXH Việt Nam là không đúng thẩm quyền.

Bộ Y tế cho rằng việc BHXH Việt Nam giao dự toán khám chữa bệnh BHYT năm 2017 cho các cơ sở y tế là không đúng luật

Thông tin từ Bộ Y tế ngày 17-8 cho biết, Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn vừa ký công văn đề nghị BHXH Việt Nam không thực hiện giao dự toán khám chữa bệnh BHYT cho các cơ sở khám chữa bệnh. Theo đó, Bộ Y tế nhận được phản ánh của một số địa phương, cơ sở khám chữa bệnh về việc BHXH Việt Nam đã chỉ đạo BHXH tỉnh/thành phố phối hợp với Sở Y tế thực hiện giao dự toán chi phí khám chữa bệnh BHYT năm 2017 cho các cơ sở y tế…

Bộ Y tế cho rằng, đối chiếu với các quy định hiện hành, việc BHXH Việt Nam chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố phối hợp với Sở y tế giao dự toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT cho các cơ sở khám chữa bệnh năm 2017 là không đúng với thẩm quyền, quy định của Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn khác.

Cũng theo Bộ Y tế, số tiền BHXH Việt Nam thông báo cho các địa phương để giao dự toán chi phi khám chữa bệnh trong năm 2017 cho các cơ sở y tế thấp hơn năm 2016, thấp hơn số giao dự toán chi phí khám chữa bệnh BHYT tại Quyết định số 260/QĐ-TTg ngày 22/2/ 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán thu, chi năm 2017 của BHXH Việt Nam. Trong khi đó, năm 2017 dự kiến có chi phí khám chữa bệnh gia tăng cao hơn năm 2016.

Vì vậy, “Bộ Y tế đề nghị BHXH Việt Nam chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố không thực hiện việc giao dự toán chi phí khám chữa bệnh BHYT cho các cơ sở khám chữa bệnh năm 2017 và thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh BHYT theo đúng quy định của Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn” – văn bản của Bộ Y tế nêu rõ.