Bộ Y tế lùi lộ trình bắt buộc bệnh viện hạng 3 trở lên phải bỏ kê đơn thuốc viết tay

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Theo lộ trình ban đầu thì trước ngày 30/6/2022 các bệnh viện từ hạng 3 trở lên phải áp dụng kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử, không kê đơn viết tay, tuy nhiên Bộ Y tế vừa cho lùi thời hạn này thêm 6 tháng…
Bộ Y tế yêu cầu cuối năm nay các bệnh viện hạng 3 trở lên bắt buộc phải kê đơn thuốc điện tử

Bộ Y tế yêu cầu cuối năm nay các bệnh viện hạng 3 trở lên bắt buộc phải kê đơn thuốc điện tử

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số thông tư về việc kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử. Theo đó, đơn thuốc điện tử được lập, hiển thị, ký số, chia sẻ và lưu trữ bằng phương thức điện tử có giá trị pháp lý như đơn thuốc giấy.

Khoản 3 Điều 1 Thông tư 04/2022/TT-BYT đã sửa đổi Điều 6 của Thông tư 27/2021/TT-BYT về lộ trình các cơ sở y tế phải kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử như sau: Trước ngày 31/12/2022: Áp dụng với các bệnh viện từ hạng 3 trở lên. Trước ngày 30/6/2023: Áp dụng với các cơ sở khám, chữa bệnh khác.

Trước đó, tại Thông tư 27/2021/TT-BYT ban hành năm 2021, Bộ Y tế quy định đối với các bệnh viện từ hạng 3 trở lên phải hoàn thành việc kê đơn thuốc điện tử trước ngày 30/6/2022; số còn lại hoàn thành trước ngày 1/12/2022.

Như vậy, so với lộ trình cũ, Bộ Y tế đã lùi thời hạn áp dụng kê đơn thuốc điện tử tại các cơ sở y tế thêm 6 tháng.

Cũng theo quy định mới của Bộ Y tế, các cơ sở khám, chữa bệnh khác (không phải bệnh viện từ hạng 3 trở lên) hiện đang sử dụng đơn thuốc bản giấy theo mẫu cũ thì vẫn được sử dụng tiếp những mẫu đơn bản giấy đã in cho đến ngày 30/6/2023.