Bộ tộc săn bắn cuối cùng sống nhờ vào tuần lộcBộ tộc săn bắn cuối cùng sống nhờ vào tuần lộcBộ tộc săn bắn cuối cùng sống nhờ vào tuần lộcBộ tộc săn bắn cuối cùng sống nhờ vào tuần lộcBộ tộc săn bắn cuối cùng sống nhờ vào tuần lộcBộ tộc săn bắn cuối cùng sống nhờ vào tuần lộcBộ tộc săn bắn cuối cùng sống nhờ vào tuần lộcBộ tộc săn bắn cuối cùng sống nhờ vào tuần lộcBộ tộc săn bắn cuối cùng sống nhờ vào tuần lộcBộ tộc săn bắn cuối cùng sống nhờ vào tuần lộc

Bộ tộc săn bắn cuối cùng sống nhờ vào tuần lộc

ANTD.VN - Người Ewenki, được mệnh danh là "người dân trên núi", là bộ tộc săn bắn cuối cùng ở Trung Quốc và là nhóm dân tộc thiểu số duy nhất nuôi tuần lộc ở quốc gia này.