Bộ tộc phụ nữ xăm kín mặt để làm duyên Bộ tộc phụ nữ xăm kín mặt để làm duyên Bộ tộc phụ nữ xăm kín mặt để làm duyên Bộ tộc phụ nữ xăm kín mặt để làm duyên Bộ tộc phụ nữ xăm kín mặt để làm duyên Bộ tộc phụ nữ xăm kín mặt để làm duyên Bộ tộc phụ nữ xăm kín mặt để làm duyên Bộ tộc phụ nữ xăm kín mặt để làm duyên Bộ tộc phụ nữ xăm kín mặt để làm duyên

Bộ tộc phụ nữ xăm kín mặt để làm duyên

ANTD.VN - Cả ngàn năm nay, phụ nữ ở các bộ tộc tại bang Chin, Myanmar đã xăm các hình kỳ lạ lên mặt để trở nên xấu xí, tránh bị bắt cóc...và cũng được xem là một cách làm đẹp.