Đại tướng Tô Lâm (Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an):

Bộ Công an tiếp thu, giải trình, hoàn thiện dự án Luật trình Quốc hội theo đúng quy định của pháp luật

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Phát biểu giải trình tại phiên họp, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trân trọng cảm ơn các đại biểu Quốc hội đã quan tâm, đóng góp dự án Luật sửa đổi bổ sung một Điều của Luật Công an nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, các ý kiến của đại biểu Quốc hội tập trung vào các nội dung: Quy định sĩ quan Công an nhân dân được xét thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng phải còn ít nhất đủ 3 năm công tác; quy định các vị trí cấp Tướng đối với Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố…; đề nghị cân nhắc một số quy định về tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân công an như quy định nữ Thượng tá tăng 3 tuổi, nữ Đại tá tăng 5 tuổi; đề nghị bổ sung quy định về cấp bậc hàm đối với Phó Chủ tịch Quốc hội; đề nghị chế độ chính sách về đào tạo nghề đối với chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ Công an nhân dân; chế độ chính sách đối với cán bộ công an cấp cơ sở… Đại tướng Tô Lâm khẳng định, Bộ Công an tiếp thu tất cả ý kiến của các đại biểu, báo cáo Chính phủ, phối hợp với các cơ quan liên quan để tiếp thu, giải trình, hoàn thiện dự án Luật trình Quốc hội theo đúng quy định của pháp luật.

Đại biểu Quốc hội Lưu Bá Mạc (Đoàn Lạng Sơn): Sĩ quan có thành tích đặc biệt xuất sắc được xét thăng cấp bậc hàm trước thời hạn thực sự là cần thiết

“Cơ bản tán thành với các nội dung trong dự thảo Luật Công an nhân dân sửa đổi và nhất trí với sự cần thiết ban hành luật như trong tờ trình. Về quy định thăng cấp bậc hàm cấp Tướng trước thời hạn đối với sĩ quan Công an nhân dân có thành tích đặc biệt xuất sắc đạt được trong chiến đấu và công tác thì một sĩ quan Công an nhân dân khi đã trải quá trình công tác, chiến đấu, uy tín, sự ngưỡng mộ, sự trân trọng được đồng nghiệp, nhân dân ghi nhận một cách tự nhiên. Khi đó, nếu đủ điều kiện, phong hàm cấp Tướng trước thời hạn thì sự nỗ lực, cống hiến đó được ghi nhận là xứng đáng, đồng thời có thêm điều kiện để họ tiếp tục hoàn thành sứ mệnh, trách nhiệm của người chiến sĩ Công an nhân dân.

Chính sách về xét thăng cấp bậc hàm cấp Tướng trước thời hạn cho sĩ quan Công an nhân dân khi có thành tích đặc biệt xuất sắc thực sự là cần thiết, có ý nghĩa, và trong thời điểm hiện tại, chính sách này hoàn toàn phù hợp với thực tiễn”.

Đại biểu Quốc hội Tô Văn Tám (Đoàn Kon Tum): Nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an nhân dân

“Việc bổ sung quy định cụ thể về 6 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp Tướng trong Công an nhân dân, gồm 1 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thượng tướng và 5 vị trí. Ngoài ra, việc bổ sung quy định, Trung đoàn trưởng Cảnh sát cơ động là Đại tá hoàn toàn hợp lý vì đây là đơn vị thuộc bộ, tương đương Trưởng phòng đơn vị thuộc bộ. Về việc bổ sung quy định kéo dài hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với sĩ quan Công an nhân dân trong trường hợp đặc biệt, việc kéo dài thời hạn phục vụ đối với những người giỏi chuyên môn nghiệp vụ góp phần rất lớn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an nhân dân song họ phải là những người có tinh thần trách nhiệm cao”.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Đại Thắng (Đoàn Hưng Yên): Sửa đổi Luật Công an nhân dân là cấp thiết, phù hợp với yêu cầu thực tiễn đặt ra

“Luật hiện hành đã bộc lộ nhiều bất cập như giới hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân chưa phù hợp với tăng tuổi nghỉ hưu của Bộ luật Lao động, cấp bậc hàm cao nhất đối với một số chức vụ, chức danh trong Công an nhân dân còn bất cập, không phù hợp với thực tiễn… Vì vậy, việc sửa đổi Luật là cấp thiết, phù hợp với yêu cầu thực tiễn đặt ra. Cơ quan chủ trì soạn thảo đã tổng kết Luật Công an nhân dân năm 2018, rà soát các văn bản pháp luật có liên quan, chuẩn bị các bước xây dựng trình dự án Luật đúng quy định, tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo lấy ý kiến tham gia các bộ ngành, chuyên gia, nhà khoa học… Hồ sơ dự án luật chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, thể hiện sự nỗ lực lớn của cơ quan chủ trì soạn thảo đảm bảo khi Luật được thông qua và có hiệu lực sẽ được triển khai thi hành ngay.

Về việc bổ sung vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thượng tướng được quy định cho sĩ quan Công an nhân dân biệt phái giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, điều này là phù hợp thực tiễn, bảo đảm nguyên tắc, ở những vị trí có tính chất, chức năng nhiệm vụ tương đương nhau thì chế độ chính sách, cấp bậc hàm cao nhất là giống nhau, bảo đảm sự đồng bộ thống nhất về cấp bậc hàm với chức vụ, chức danh tương đương trong lực lượng vũ trang nói chung và trong Công an nhân dân nói riêng. Việc giao Chính phủ quy định cụ thể tiêu chí, tiêu chuẩn thăng cấp bậc hàm cấp Tướng trước thời hạn đối với sĩ quan Công an nhân dân có thành tích đặc biệt xuất sắc là phù hợp vì Luật chỉ nên quy định những nội dung cơ bản có tính ổn định, đã được kiểm nghiệm còn việc cụ thể tiêu chí, tiêu chuẩn để triển khai thực hiện nên giao Chính phủ và các bộ, ngành liên quan hướng dẫn”.

Đại biểu Quốc hội Đỗ Huy Khánh (Đoàn Đồng Nai): Sửa đổi, bổ sung về hạn tuổi phục vụ tác động tích cực đối với công tác nghiệp vụ công an

“Việc sửa đổi, bổ sung về hạn tuổi phục vụ của sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân sẽ có tác động tích cực đối với công tác nghiệp vụ của lực lượng Công an nhân dân, tận dụng được nguồn lực chuyên sâu có nhiều kinh nghiệm trong phòng ngừa và đấu tranh các loại tội phạm, đồng thời nâng cao hạn tuổi phục vụ của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân sẽ giúp cân đối, giảm gánh nặng cho Quỹ Bảo hiểm xã hội. Hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan công an hiện nay ngoài việc thực hiện theo quy định chung của Luật Công an nhân dân, trong một số trường hợp đặc biệt còn thực hiện theo quy định của Đảng, Nhà nước, như tuổi nghỉ hưu của sĩ quan Công an nhân dân là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội.

Tuy nhiên, Luật Công an nhân dân năm 2018 chưa quy định cụ thể về kéo dài hạn tuổi đối với các trường hợp này nên chưa đảm bảo được sự đồng bộ với các quy định của Đảng, Nhà nước hiện hành. Do đó, việc bổ sung quy định kéo dài hạn tuổi phục vụ trong các trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định là cần thiết và phù hợp với thực tế. Thực tế, các trường hợp đặc biệt được kéo dài hạn tuổi phục vụ rất ít, được thực hiện với quy định, thủ tục xét duyệt rất chặt chẽ, qua nhiều cấp bậc. Thời gian qua, việc kéo dài đối với một số đồng chí đã phát huy rất tích cực trình độ, năng lực ở góc độ sử dụng, cống hiến, trí tuệ, tầm cỡ, chuyên gia đầu ngành”.