Bộ Công an đánh giá toàn diện về thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng 1-12, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị trực tuyến đến Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, triển khai thực hiện Kết luận số 02-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 1492/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 của Quốc hội và Quyết định số 630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các ban, bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp đã có nhiều chủ trương, giải pháp về PCCC, cứu nạn, cứu hộ (CNCH). Hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về PCCC được tăng cường; nhận thức của cá nhân, tổ chức về vai trò, trách nhiệm trong PCCC được nâng lên; phong trào Toàn dân tham gia PCCC ngày càng được coi trọng và phát triển sâu rộng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác PCCC và CNCH còn một số hạn chế, bất cập cần được khắc phục. Trên cơ sở đó, ngày 18-5-2021, Ban Bí thư đã ban hành Kết luận số 02-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC.

Bộ trưởng Tô Lâm trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW
Bộ trưởng Tô Lâm trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW

Ngay sau khi Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 47-CT/TW, Đảng ủy Công an Trung ương đã báo cáo, tham mưu Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1635/QĐ-TTg ngày 22/9/2015 ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị, gồm 6 nhóm vấn đề, 56 nhiệm vụ trọng tâm để chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai, tổ chức thực hiện.

100% Ban cán sự đảng các bộ, ngành, tỉnh ủy, thành ủy, ủy ban nhân dân các cấp đã ban hành kế hoạch, chương trình, văn bản chỉ đạo phổ biến, quán triệt triển khai thực hiện. Qua 5 năm triển khai thực hiện, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đã tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt nhiều giải pháp về PCCC và CNCH, qua đó đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần kiềm chế sự gia tăng của số vụ cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW
Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW

Đối với việc triển khai thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các ban, bộ, ngành, địa phương đã và đang triển khai các nhiệm vụ bảo đảm tiến độ đề ra và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực như hoàn thiện chính sách, pháp luật; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật, thanh tra, kiểm tra; xây dựng chiến lược, dự án, giải pháp về PCCC và CNCH; xây dựng phong trào Toàn dân tham gia PCCC và CNCH; công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; đảm bảo ngân sách cho hoạt động PCCC và CNCH …

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã phổ biến đến các đại biểu những nội dung cơ bản Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư và Quyết định số 1492/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 02-KL/TW.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương, ghi nhận những thành tích mà các ban, bộ, ngành, Tỉnh ủy, Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã đạt được trong công tác PCCC và CNCH.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh một số nhiệm vụ để tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả quan điểm, chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCCC và CNCH, nhất là Chỉ thị số 47-CT/TW và Kết luận số 02-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; Nghị quyết số 99/2019/QH14 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC; Quyết định số 1492/QĐ-TTg; Quyết định số 630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy...

Xác định rõ vị trí, tầm quan trọng của công tác PCCC và CNCH, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia triển khai thực hiện. Nhận thức rõ làm tốt công tác PCCC và CNCH là tự bảo vệ tính mạng, tài sản của chính mình, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong công tác PCCC và CNCH phải lấy phòng ngừa là chính, có giải pháp đồng bộ để kiềm chế sự gia tăng các vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Bên cạnh đó, xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, tinh thông về pháp luật, nghiệp vụ, kỹ thuật, chiến thuật chữa cháy, CNCH, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ và nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, sản xuất phương tiện, thiết bị PCCC và CNCH. Tăng cường hợp tác quốc tế để nâng cao năng lực cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH...

Tại hội nghị, Bộ Công an trao Bằng khen tặng 24 tập thể, 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2016 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC.