Bộ Công an - Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp phòng, chống ma túy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bộ Công an với Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ký kết phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2024 -2030.
Sở Giáo dục và Đào tạo và Công an tỉnh Lai Châu ký kết quy chế phối hợp

Sở Giáo dục và Đào tạo và Công an tỉnh Lai Châu ký kết quy chế phối hợp

Sau khi Chương trình phối hợp số 03/CTrPH-BCA-BGDĐT ngày 22/1/2024 giữa Bộ Công an với Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2024-2030 được ký kết, Cục Cảnh sát điều tội phạm về ma túy - Bộ Công an, Vụ Giáo dục chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) và 61/63 tỉnh, thành phố trong cả nước đã triển khai chương trình phối hợp về phòng, chống ma túy trong các sơ sở giáo dục và trường học trên địa bàn.

Theo thống kê, đến hết Quý I/2024, 63/63 địa phương đã có văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm; 61/63 địa phương Sở Công an - Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành kế hoạch, quy chế phối hợp.

Sở Giáo dục và Đào tạo và Công an tỉnh Tuyên Quang ký kết quy chế phối hợp

Sở Giáo dục và Đào tạo và Công an tỉnh Tuyên Quang ký kết quy chế phối hợp

Bộ Giáo dục và Đào tạo ký, ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình công tác về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, HIV/AIDS, ma tuý, mại dâm trong ngành Giáo dục năm 2024, trong đó chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường Đại học, Học viện, các trường Đại học, Cao đẳng sư phạm chủ động phối hợp với cơ quan Công an của địa phương xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình phối hợp số 03.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý đã chỉ đạo triển khai quyết liệt, hiệu quả, đi vào thực chất Chương trình phối hợp trong hệ lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm ma tuý toàn quốc, triển khai đến công an cấp cơ sở (cấp xã).

Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên tổ chức lễ ký kết kế hoạch phối hợp giữa Công an thành phố với Sở Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2024-2030.

Sở Giáo dục và Đào tạo và Công an Thành phố Hồ Chí Minh ký kết quy chế phối hợp
Sở Giáo dục và Đào tạo và Công an Thành phố Hồ Chí Minh ký kết quy chế phối hợp

Đến nay, 61 địa phương đã triển khai các chương trình ký kết với các nội dung cụ thể nhằm trao đổi thông tin, tuyên truyền, đồng thời nâng cao nhận thức cho công chức, giáo viên, học sinh về tác hại của ma túy, trang bị những kỹ năng cần thiết để phòng tránh tệ nạn ma túy, rà soát phát hiện người nghiện là cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên để có biện pháp cai nghiện… Qua đó, kịp thời phát hiện và xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy trong nhà trường.