Bộ Chính trị ra Nghị quyết về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

  • 18/01/2017 06:21
  • 0 bình luận
  • (Theo TTXVN)
  • In bài
ANTD.VN - Ngày 16-1, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TƯ về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Bộ Chính trị ra Nghị quyết về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn ảnh 1Dành nguồn lực thích hợp đầu tư vào các địa bàn trọng điểm về du lịch

Với quan điểm phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn là định hướng chiến lược quan trọng, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác, trong Nghị quyết, Bộ Chính trị đề ra mục tiêu đến năm 2020 thu hút được 17-20 triệu lượt khách du lịch quốc tế, 82 triệu lượt khách du lịch nội địa; đóng góp trên 10% GDP, tổng thu từ khách du lịch đạt 35 tỷ USD; giá trị xuất khẩu thông qua du lịch đạt 20 tỷ USD; tạo ra 4 triệu việc làm; phấn đấu đến năm 2030, du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác.

Để đạt được mục tiêu trên, trong Nghị quyết, Bộ Chính trị đề ra 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp đồng bộ để phát triển du lịch. Trong đó, cùng với yêu cầu đổi mới nhận thức, tư duy về phát triển du lịch, coi du lịch là ngành kinh tế dịch vụ tổng hợp, phát triển du lịch theo quy luật kinh tế thị trường, Bộ Chính trị chủ trương tiến hành cơ cấu lại ngành du lịch bảo đảm tính chuyên nghiệp, hiện đại và phát triển bền vững; Tiếp tục hoàn thiện hệ thống luật pháp; có cơ chế, chính sách phù hợp và đột phá để phát triển du lịch thành kinh tế mũi nhọn, đáp ứng yêu cầu, tính chất của ngành kinh tế tổng hợp, hoạt động theo cơ chế thị trường.

Trong Nghị quyết, Bộ Chính trị cũng chủ trương ban hành cơ chế, chính sách huy động tối đa nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển du lịch theo định hướng cơ cấu lại ngành du lịch.

Về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch, Bộ Chính trị chủ trương dành nguồn lực thích hợp từ ngân sách Nhà nước đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, động lực; tăng cường thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch. Khuyến khích các nhà đầu tư chiến lược đầu tư hình thành các khu dịch vụ du lịch phức hợp, dự án dịch vụ du lịch quy mô lớn, các trung tâm mua sắm, giải trí chất lượng cao tại các địa bàn trọng điểm.

Tin cùng chuyên mục