Biểu tượng rồng trong một số nền văn hóa trên thế giớiBiểu tượng rồng trong một số nền văn hóa trên thế giớiBiểu tượng rồng trong một số nền văn hóa trên thế giớiBiểu tượng rồng trong một số nền văn hóa trên thế giớiBiểu tượng rồng trong một số nền văn hóa trên thế giớiBiểu tượng rồng trong một số nền văn hóa trên thế giớiBiểu tượng rồng trong một số nền văn hóa trên thế giớiBiểu tượng rồng trong một số nền văn hóa trên thế giớiBiểu tượng rồng trong một số nền văn hóa trên thế giớiBiểu tượng rồng trong một số nền văn hóa trên thế giớiBiểu tượng rồng trong một số nền văn hóa trên thế giớiBiểu tượng rồng trong một số nền văn hóa trên thế giớiBiểu tượng rồng trong một số nền văn hóa trên thế giớiBiểu tượng rồng trong một số nền văn hóa trên thế giớiBiểu tượng rồng trong một số nền văn hóa trên thế giớiBiểu tượng rồng trong một số nền văn hóa trên thế giớiBiểu tượng rồng trong một số nền văn hóa trên thế giớiBiểu tượng rồng trong một số nền văn hóa trên thế giớiBiểu tượng rồng trong một số nền văn hóa trên thế giớiBiểu tượng rồng trong một số nền văn hóa trên thế giới

Biểu tượng rồng trong một số nền văn hóa trên thế giới

ANTD.VN -  Không chỉ có người Trung Quốc tôn kính con rồng thần thoại. Linh vật này còn đặc biệt ý nghĩa trong văn hóa Nhật Bản, Bhutan, Bắc Âu và xứ Wales.