Bí thư Thành ủy Hà Nội: Tránh tình trạng xây dựng chương trình, kế hoạch qua loa, sao chép

  • 19/11/2021 08:22
  • 0 bình luận
  • Duy Tiến
  • In bài
ANTD.VN - Chỉ đạo việc triển khai các văn bản mới ban hành của Trung ương và thành phố, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng lưu ý phải xây dựng kế hoạch cụ thể, tránh qua loa, sao chép, thiếu thực tiễn…
Bí thư Thành ủy Hà Nội: Tránh tình trạng xây dựng chương trình, kế hoạch qua loa, sao chép ảnh 1

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu kết luận và chỉ đạo tại hội nghị toàn thành phố quán triệt, triển khai một số văn bản mới ban hành của Trung ương và Thành ủy Hà Nội về công tác xây dựng Đảng chiều 18-11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh 5 nhóm vấn đề cần tập trung quan tâm thực hiện ngay.

Đầu tiên, Bí thư Thành ủy yêu cầu phải xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp thành phố có tư tưởng chính trị vững vàng; phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, gương mẫu; tư duy, khát vọng đổi mới; năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ.

Để làm được điều này, từng cán bộ các cấp phải nghiên cứu và quán triệt sâu sắc các nội dung văn bản được quán triệt như Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31-5-2021; Quy định số 04-QĐ/TU ngày 11-8-2021; Quy định số 07-QĐ/TU ngày 17-11-2021 về luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức thuộc thành phố; Quyết định số 1841-QĐ/TU ngày 28-10-2021...; coi hệ thống các văn bản này là cẩm nang để các cấp, ngành tổ chức thực hiện.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, hệ thống các văn bản nêu trên chính là cơ chế tạo động lực cho sự đổi mới, bứt phá, khơi dậy mạnh mẽ ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến của cán bộ; khắc phục có hiệu quả tình trạng hẫng hụt trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở một số cấp, ngành, đơn vị.

Trên cơ sở đó, cấp ủy, người đứng đầu các địa phương, đơn vị, lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình, đề án để tổ chức thực hiện các văn bản được quán triệt tại hội nghị lần này bảo đảm có tính khả thi.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, trong triển khai phải phân công rõ trách nhiệm và xác định rõ lộ trình, thời gian thực hiện, tránh tình trạng xây dựng chương trình, kế hoạch qua loa, sao chép, thiếu tính thực tiễn.

“Tổ chức thực hiện là nhiệm vụ rất quan trọng, có tính quyết định việc đưa các chủ trương, đường lối, quy định của Đảng có thực sự đi vào cuộc sống được hay không; là thước đo năng lực, chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể cấp ủy, của người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị; cần được các cấp, ngành xác định rõ và quyết tâm trong việc đưa các văn bản của Trung ương và Thành ủy vào cuộc sống” - Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng chỉ đạo, trong quá trình tổ chức thực hiện, các cấp ủy, tổ chức Đảng cần tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập và thực hiện 5 văn bản trên một cách thường xuyên; lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm để kiểm tra, giám sát.

Ngoài ra, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cũng thông tin thêm về một số nhiệm vụ cấp bách trong triển khai thiết lập trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Trong đó, đồng chí nhấn mạnh yêu cầu phải song song vừa tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh từ cơ sở, nhất là nâng cao ý thức tự giác phòng dịch của người dân; vừa đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh.

Tin cùng chuyên mục