Bí thư Thành ủy Hà Nội: Hội đồng nhân dân cần theo đến cùng các vấn đề đã giám sát

ANTD.VN - Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đề nghị Đảng đoàn HĐND Thành phố phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phong cách lãnh đạo, từng đồng chí lãnh đạo Đảng đoàn cần nêu gương và nêu cao tinh thần trách nhiệm...

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Hội đồng nhân dân cần theo đến cùng các vấn đề đã giám sát ảnh 1Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu tại hội nghị

Sáng nay, 17-12, Đảng đoàn HĐND Thành phố Hà Nội đã kiểm điểm kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải dự hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, năm 2019, Đảng đoàn HĐND Thành phố Hà Nội đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ của Đảng đoàn. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được triển khai quyết liệt, toàn diện với khối lượng công việc lớn, nhiều việc khó, nhạy cảm, có những việc lần đầu tiên tổ chức thực hiện.  

Đảng đoàn đã chỉ đạo Thường trực HĐND Thành phố chủ động nghiên cứu, cụ thể hóa nhiệm vụ năm, gồm 273 nội dung, tăng 8,3% so với năm 2018, tăng 56,9% so với năm 2017.

Nổi bật là: chỉ đạo phối hợp xây dựng Đề án quản lý theo mô hình Chính quyền đô thị trình Quốc hội thông qua; Chỉ đạo tổ chức thành công 04 kỳ họp HĐND Thành phố, tăng gấp đôi so với năm 2018, ban hành tổng số 44 Nghị quyết; chỉ đạo tổ chức thành công 3 phiên giải trình của Thường trực HĐND (tăng 1 phiên so với năm 2018)…

Cùng đó, Thường trực và các đơn vị HĐND Thành phố triển khai 77 cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề theo hướng tinh gọn, chất lượng, gắn với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trên địa bàn (tăng 11 cuộc so với năm 2018). Nội dung, chương trình giám sát đảm bảo đúng trọng tâm, trọng điểm, sát thực tiễn.

Đến nay, đã thực hiện 90 cuộc tiếp xúc cử tri và đang chuẩn bị các cuộc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11. Đồng chí Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND Thành phố, đại biểu HĐND Thành phố đã thực hiện nghiêm túc Quy chế tiếp công dân theo quy định; tiếp nhận, xử lý 1.284 đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân…

Hội nghị cũng cho ý kiến về các nhiệm vụ trọng tâm của Đảng đoàn HĐND Thành phố Hà Nội trong năm 2020…

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm điểm, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đánh giá, thời gian qua, những kết quả công tác của Đảng đoàn HĐND Thành phố thể hiện qua hoạt động của HĐND Thành phố tiếp tục được đổi mới; vị trí, vai trò của HĐND trong hệ thống chính trị ngày càng được nâng lên.

Nhất trí với các nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp khắc phục hạn chế mà Đảng đoàn HĐND Thành phố Hà Nội nêu ra, đồng chí Hoàng Trung Hải đã nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung trong năm tới.

Theo đó, Bí thư Thành ủy đề nghị Đảng đoàn HĐND Thành phố lãnh đạo đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của HĐND Thành phố.

Nhiệm vụ quan trọng nữa là phải chỉ đạo tiếp tục chú trọng theo dõi việc giải quyết các kết luận giám sát, thực hiện tái giám sát, tái chất vấn với phương châm “theo đến cùng” vấn đề đã được giám sát, chất vấn, nhất là những vấn đề còn hạn chế, dân sinh bức xúc như môi trường, nước sạch, nước thải... Cùng đó, cần chú trọng theo dõi, đôn đốc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của cử tri.

Đảng đoàn HĐND Thành phố cần chỉ đạo chủ động hơn nữa trong công tác phối hợp có hiệu quả với Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội, Ban cán sự Đảng UBND Thành phố, Uỷ ban MTTQ Thành phố, các ban ngành liên quan để triển khai có hiệu quả Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị; các Nghị quyết của HĐND Thành phố…

Đặc biệt, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đề nghị Đảng đoàn HĐND Thành phố Hà Nội phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về tư duy, phong cách lãnh đạo. Mỗi cá nhân đồng chí lãnh đạo Đảng đoàn HĐND Thành phố cần nêu gương và nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc hơn nữa. Qua đó, khẳng định vai trò, vị thế HĐND của Thành phố trong tiến trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.