Bí ẩn vách núi 30 năm lại sinh một quả trứng đáBí ẩn vách núi 30 năm lại sinh một quả trứng đáBí ẩn vách núi 30 năm lại sinh một quả trứng đáBí ẩn vách núi 30 năm lại sinh một quả trứng đáBí ẩn vách núi 30 năm lại sinh một quả trứng đáBí ẩn vách núi 30 năm lại sinh một quả trứng đáBí ẩn vách núi 30 năm lại sinh một quả trứng đáBí ẩn vách núi 30 năm lại sinh một quả trứng đáBí ẩn vách núi 30 năm lại sinh một quả trứng đáBí ẩn vách núi 30 năm lại sinh một quả trứng đáBí ẩn vách núi 30 năm lại sinh một quả trứng đá

Bí ẩn vách núi 30 năm lại sinh một quả trứng đá

ANTD.VN -  Núi Đăng Cản ở Quý Châu, Trung Quốc, nơi có một vách núi biết "đẻ trứng" cứ 30 năm lại sinh thêm một quả trứng đá tuyệt đẹp.