Bệnh viện Công an Hà Nội phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng ảnh 1Bệnh viện Công an Hà Nội phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng ảnh 2Bệnh viện Công an Hà Nội phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng ảnh 3Bệnh viện Công an Hà Nội phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng ảnh 4Bệnh viện Công an Hà Nội phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng ảnh 5Bệnh viện Công an Hà Nội phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng ảnh 6Bệnh viện Công an Hà Nội phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng ảnh 7Bệnh viện Công an Hà Nội phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng ảnh 8Bệnh viện Công an Hà Nội phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng ảnh 9Bệnh viện Công an Hà Nội phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng ảnh 10Bệnh viện Công an Hà Nội phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng ảnh 11Bệnh viện Công an Hà Nội phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng ảnh 12Bệnh viện Công an Hà Nội phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng ảnh 13Bệnh viện Công an Hà Nội phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng ảnh 14Bệnh viện Công an Hà Nội phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng ảnh 15Bệnh viện Công an Hà Nội phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng ảnh 16Bệnh viện Công an Hà Nội phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng ảnh 17

Bệnh viện Công an Hà Nội phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng

ANTD.VN - Ngày 16-8, Công an TP Hà Nội đã tổ chức khám, chữa bệnh miễn phí cho người dân tại phường Bồ Đề (quận Long Biên, Hà Nội). Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa, thiết thực chào mừng “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đồng thời phát huy vai trò công tác y tế của lực lượng Công an, góp phần chăm lo và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.