Bảy biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn thị trường chứng khoán

  • 26/11/2019 15:25
  • 0 bình luận
  • Băng Tâm
  • In bài
ANTD.VN - Luật Chứng khoán (sửa đổi) được Quốc hội thông qua chiều 26-11 quy định 4 nguyên tắc hoạt động, 7 hành vi bị nghiêm cấm và 7 biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn thị trường chứng khoán.
Luật Chứng khoán (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2021

Luật Chứng khoán (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2021

Luật Chứng khoán (sửa đổi) gồm 10 chương, 135 điều, quy định các hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực chứng khoán; tổ chức thị trường chứng khoán; quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Luật đề ra 4 nguyên tắc hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán, gồm: Tôn trọng quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán; quyền tự do giao dịch, đầu tư, kinh doanh và cung cấp dịch vụ về chứng khoán của tổ chức, cá nhân; Công bằng, công khai, minh bạch; Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; Tự chịu trách nhiệm về rủi ro. 

Bên cạnh quy định 7 hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán, luật đề ra 7 biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn thị trường chứng khoán như: Giám sát an ninh, an toàn thị trường chứng khoán; Ứng phó, khắc phục sự cố, sự kiện, biến động ảnh hưởng đến an toàn, ổn định và tính toàn vẹn của thị trường chứng khoán; Phong tỏa tài khoản chứng khoán, yêu cầu người có thẩm quyền phong tỏa tài khoản tiền có liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán…

Luật quy định mệnh giá cổ phiếu, chứng chỉ quỹ chào bán ra công chúng là 10 nghìn đồng. Mệnh giá của trái phiếu chào bán ra công chúng là 100 nghìn đồng và bội số của 100 nghìn đồng.

Trong trường hợp giá chứng khoán của tổ chức phát hành trên hệ thống giao dịch chứng khoán thấp hơn mệnh giá, tổ chức phát hành được chào bán chứng khoán với giá thấp hơn mệnh giá. 

Hình thức chào bán chứng khoán ra công chúng bao gồm chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng, chào bán thêm cổ phiếu hoặc quyền mua cổ phần ra công chúng và các hình thức khác.

Luật Chứng khoản (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2021, thay thế Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

Tin cùng chuyên mục