Bất ngờ với 3 VĐV cận thị đoàn Việt Nam sẽ Bất ngờ với 3 VĐV cận thị đoàn Việt Nam sẽ Bất ngờ với 3 VĐV cận thị đoàn Việt Nam sẽ Bất ngờ với 3 VĐV cận thị đoàn Việt Nam sẽ Bất ngờ với 3 VĐV cận thị đoàn Việt Nam sẽ Bất ngờ với 3 VĐV cận thị đoàn Việt Nam sẽ Bất ngờ với 3 VĐV cận thị đoàn Việt Nam sẽ Bất ngờ với 3 VĐV cận thị đoàn Việt Nam sẽ Bất ngờ với 3 VĐV cận thị đoàn Việt Nam sẽ Bất ngờ với 3 VĐV cận thị đoàn Việt Nam sẽ Bất ngờ với 3 VĐV cận thị đoàn Việt Nam sẽ Bất ngờ với 3 VĐV cận thị đoàn Việt Nam sẽ Bất ngờ với 3 VĐV cận thị đoàn Việt Nam sẽ Bất ngờ với 3 VĐV cận thị đoàn Việt Nam sẽ Bất ngờ với 3 VĐV cận thị đoàn Việt Nam sẽ

Bất ngờ với 3 VĐV cận thị đoàn Việt Nam sẽ "săn vàng" SEA Games

ANTD.VN - Dù cận thị nhưng họ đều rất tài năng, 2 trong số 3 người là đương kim vô địch SEA Games, thậm chí có cả Quán quân Olympic.