Oanh tạc cơ Tu-160M2 mới tinh đầu tiên của Nga tung cánh sau gần 30 nămOanh tạc cơ Tu-160M2 mới tinh đầu tiên của Nga tung cánh sau gần 30 nămOanh tạc cơ Tu-160M2 mới tinh đầu tiên của Nga tung cánh sau gần 30 nămOanh tạc cơ Tu-160M2 mới tinh đầu tiên của Nga tung cánh sau gần 30 nămOanh tạc cơ Tu-160M2 mới tinh đầu tiên của Nga tung cánh sau gần 30 nămOanh tạc cơ Tu-160M2 mới tinh đầu tiên của Nga tung cánh sau gần 30 nămOanh tạc cơ Tu-160M2 mới tinh đầu tiên của Nga tung cánh sau gần 30 nămOanh tạc cơ Tu-160M2 mới tinh đầu tiên của Nga tung cánh sau gần 30 nămOanh tạc cơ Tu-160M2 mới tinh đầu tiên của Nga tung cánh sau gần 30 nămOanh tạc cơ Tu-160M2 mới tinh đầu tiên của Nga tung cánh sau gần 30 nămOanh tạc cơ Tu-160M2 mới tinh đầu tiên của Nga tung cánh sau gần 30 nămOanh tạc cơ Tu-160M2 mới tinh đầu tiên của Nga tung cánh sau gần 30 nămOanh tạc cơ Tu-160M2 mới tinh đầu tiên của Nga tung cánh sau gần 30 nămOanh tạc cơ Tu-160M2 mới tinh đầu tiên của Nga tung cánh sau gần 30 nămOanh tạc cơ Tu-160M2 mới tinh đầu tiên của Nga tung cánh sau gần 30 nămOanh tạc cơ Tu-160M2 mới tinh đầu tiên của Nga tung cánh sau gần 30 nămOanh tạc cơ Tu-160M2 mới tinh đầu tiên của Nga tung cánh sau gần 30 nămOanh tạc cơ Tu-160M2 mới tinh đầu tiên của Nga tung cánh sau gần 30 nămOanh tạc cơ Tu-160M2 mới tinh đầu tiên của Nga tung cánh sau gần 30 nămOanh tạc cơ Tu-160M2 mới tinh đầu tiên của Nga tung cánh sau gần 30 nămOanh tạc cơ Tu-160M2 mới tinh đầu tiên của Nga tung cánh sau gần 30 nămOanh tạc cơ Tu-160M2 mới tinh đầu tiên của Nga tung cánh sau gần 30 nămOanh tạc cơ Tu-160M2 mới tinh đầu tiên của Nga tung cánh sau gần 30 nămOanh tạc cơ Tu-160M2 mới tinh đầu tiên của Nga tung cánh sau gần 30 nămOanh tạc cơ Tu-160M2 mới tinh đầu tiên của Nga tung cánh sau gần 30 năm

Oanh tạc cơ Tu-160M2 mới tinh đầu tiên của Nga tung cánh sau gần 30 năm

ANTD.VN - Oanh tạc cơ Tu-160M2 của Nga vừa có chuyến bay thử nghiệm thành công. Được biết đây là chiếc máy bay ném bom chiến lược hoàn toàn mới đầu tiên được nước này chế tạo kể từ năm 1992.