Bất ngờ lờn khi súng chống tăng RPG-32 'độc nhất vô nhị' của Nga xuất hiện trong tay lính UkraineBất ngờ lờn khi súng chống tăng RPG-32 'độc nhất vô nhị' của Nga xuất hiện trong tay lính UkraineBất ngờ lờn khi súng chống tăng RPG-32 'độc nhất vô nhị' của Nga xuất hiện trong tay lính UkraineBất ngờ lờn khi súng chống tăng RPG-32 'độc nhất vô nhị' của Nga xuất hiện trong tay lính UkraineBất ngờ lờn khi súng chống tăng RPG-32 'độc nhất vô nhị' của Nga xuất hiện trong tay lính UkraineBất ngờ lờn khi súng chống tăng RPG-32 'độc nhất vô nhị' của Nga xuất hiện trong tay lính UkraineBất ngờ lờn khi súng chống tăng RPG-32 'độc nhất vô nhị' của Nga xuất hiện trong tay lính UkraineBất ngờ lờn khi súng chống tăng RPG-32 'độc nhất vô nhị' của Nga xuất hiện trong tay lính UkraineBất ngờ lờn khi súng chống tăng RPG-32 'độc nhất vô nhị' của Nga xuất hiện trong tay lính UkraineBất ngờ lờn khi súng chống tăng RPG-32 'độc nhất vô nhị' của Nga xuất hiện trong tay lính UkraineBất ngờ lờn khi súng chống tăng RPG-32 'độc nhất vô nhị' của Nga xuất hiện trong tay lính UkraineBất ngờ lờn khi súng chống tăng RPG-32 'độc nhất vô nhị' của Nga xuất hiện trong tay lính UkraineBất ngờ lờn khi súng chống tăng RPG-32 'độc nhất vô nhị' của Nga xuất hiện trong tay lính UkraineBất ngờ lờn khi súng chống tăng RPG-32 'độc nhất vô nhị' của Nga xuất hiện trong tay lính UkraineBất ngờ lờn khi súng chống tăng RPG-32 'độc nhất vô nhị' của Nga xuất hiện trong tay lính Ukraine

Bất ngờ lờn khi súng chống tăng RPG-32 'độc nhất vô nhị' của Nga xuất hiện trong tay lính Ukraine

ANTD.VN - Việc để súng chống tăng RPG-32 "độc nhất vô nhị" nằm trong tay binh sĩ Ukraine theo dự báo sẽ gây rắc rối lớn cho Quân đội Nga.