Bất ngờ loại tên lửa diệt hạm có sức công phá lớn nhất Đông Nam ÁBất ngờ loại tên lửa diệt hạm có sức công phá lớn nhất Đông Nam ÁBất ngờ loại tên lửa diệt hạm có sức công phá lớn nhất Đông Nam ÁBất ngờ loại tên lửa diệt hạm có sức công phá lớn nhất Đông Nam ÁBất ngờ loại tên lửa diệt hạm có sức công phá lớn nhất Đông Nam ÁBất ngờ loại tên lửa diệt hạm có sức công phá lớn nhất Đông Nam ÁBất ngờ loại tên lửa diệt hạm có sức công phá lớn nhất Đông Nam ÁBất ngờ loại tên lửa diệt hạm có sức công phá lớn nhất Đông Nam ÁBất ngờ loại tên lửa diệt hạm có sức công phá lớn nhất Đông Nam ÁBất ngờ loại tên lửa diệt hạm có sức công phá lớn nhất Đông Nam ÁBất ngờ loại tên lửa diệt hạm có sức công phá lớn nhất Đông Nam ÁBất ngờ loại tên lửa diệt hạm có sức công phá lớn nhất Đông Nam ÁBất ngờ loại tên lửa diệt hạm có sức công phá lớn nhất Đông Nam ÁBất ngờ loại tên lửa diệt hạm có sức công phá lớn nhất Đông Nam ÁBất ngờ loại tên lửa diệt hạm có sức công phá lớn nhất Đông Nam ÁBất ngờ loại tên lửa diệt hạm có sức công phá lớn nhất Đông Nam ÁBất ngờ loại tên lửa diệt hạm có sức công phá lớn nhất Đông Nam ÁBất ngờ loại tên lửa diệt hạm có sức công phá lớn nhất Đông Nam ÁBất ngờ loại tên lửa diệt hạm có sức công phá lớn nhất Đông Nam ÁBất ngờ loại tên lửa diệt hạm có sức công phá lớn nhất Đông Nam Á

Bất ngờ loại tên lửa diệt hạm có sức công phá lớn nhất Đông Nam Á

ANTD.VN - Trong biên chế của Việt Nam đang biên chế một loại tên lửa diệt hạm hành trình cực kỳ nguy hiểm P-35B. Với đầu đạn nặng 1 tấn, loại tên lửa này hoàn toàn có thể hạ gục tàu sân bay nếu nó đánh trúng.