Bắt giữ đối tượng làm giả hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

ANTD.VN - Với danh nghĩa là Giám đốc Công ty, đối tượng Phan Thanh Nhật đã lợi dụng việc khách hàng gửi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để nhờ làm các thủ tục đất đai, làm giả hợp đồng đặt cọc về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất với khách hàng, sau đó sử dụng hợp đồng giả này và đưa ra các thông tin gian dối khác để bị hại tin tưởng góp vốn mua đất.