Bắt đầu thanh tra bệnh viện, đánh giá sự hài lòng của người bệnh

ANTD.VN - Bắt đầu từ 15-12-2017 đến 27-12-2018, Bộ Y tế sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra và triển khai đo lường, đánh giá sự hài lòng của người bệnh về phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, chất lượng bệnh viện năm 2017 tại các bệnh viện tuyến tỉnh trở lên.

Bộ Y tế bắt đầu đánh giá, chấm điểm chất lượng bệnh viện năm 2017 (ảnh minh họa)

Ông Phạm Văn Tác, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Y tế cho biết, các bệnh viện được đánh giá và chấm điểm lần này gồm bệnh viện đa khoa và chuyên khoa tuyến tỉnh, thành phố, 100% bệnh viện tuyến Trung ương, bệnh viện của các học viện nhà trường trực thuộc Bộ Y tế. Nội dung đánh giá chủ yếu gồm sự hài lòng của người bệnh về phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp, chất lượng bệnh viện.

Ông Tác nêu rõ, đây là hoạt động được triển khai trên quy mô toàn quốc để đo lường sự hài lòng của người bệnh theo nội dung quy định về cải cách hành chính của Chính phủ.

Trước đó, Bộ Y tế đã xây dựng và ban hành tiêu chí chấm điểm kết quả triển khai thực hiện việc “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, xây dựng cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp, chất lượng bệnh viện hướng tới sự hài lòng của người bệnh” năm 2017, nhằm thống nhất đo lường, đánh giá tại các bệnh viện.

Cụ thể, sự hài lòng của người bệnh với các bệnh viện sẽ được đánh giá theo 5 nhóm tiêu chí gồm: Nhóm chỉ số về tiếp cận (từ nhà đến cơ sở cung cấp dịch vụ, biển báo, chỉ dân); nhóm chỉ số về minh bạch thông tin và thủ tục hành chính; nhóm chỉ số về cơ sở vật chất; nhóm chỉ số về nhân viên y tế; nhóm chỉ số về kết quả cung cấp dịch vụ.

Ngoài ra, bổ sung thêm một số tiêu chí mang tính đặc thù của dịch vụ y tế là đánh giá sự hài lòng và ý kiến của người bệnh đối với việc chi phí đồng chi trả các kỹ thuật, thuốc men trong dịch vụ y tế của từng người bệnh có tham gia bảo hiểm y tế...

Về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn đề nghị các đơn vị trong toàn ngành đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện, phát hiện kịp thời những cá nhân, tập thể điển hình đề xuất với cơ quan có thẩm quyền kịp thời khen thưởng, nghiêm túc xử lý các vi phạm.

Theo Thứ trưởng Phạm Lê Tuấn, sự hài lòng của người bệnh là thước đo quan trọng phản ánh quá trình đổi mới phát triển ngành Y tế và của từng cơ sở y tế. Do vậy, một mặt các cơ sở y tế cần tổ chức thực hiện thật tốt. Mặt khác, cần tăng cường tuyên truyền, giải thích để người bệnh, người dân thấy được quyền lợi, nghĩa vụ khi đi khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm thực hiện nội quy, quy định của bệnh viện, tôn trọng cán bộ y tế..