Báo Nga: Ấn Độ đang hối tiếc khi từ bỏ tiêm kích FGFABáo Nga: Ấn Độ đang hối tiếc khi từ bỏ tiêm kích FGFABáo Nga: Ấn Độ đang hối tiếc khi từ bỏ tiêm kích FGFABáo Nga: Ấn Độ đang hối tiếc khi từ bỏ tiêm kích FGFABáo Nga: Ấn Độ đang hối tiếc khi từ bỏ tiêm kích FGFABáo Nga: Ấn Độ đang hối tiếc khi từ bỏ tiêm kích FGFABáo Nga: Ấn Độ đang hối tiếc khi từ bỏ tiêm kích FGFABáo Nga: Ấn Độ đang hối tiếc khi từ bỏ tiêm kích FGFABáo Nga: Ấn Độ đang hối tiếc khi từ bỏ tiêm kích FGFABáo Nga: Ấn Độ đang hối tiếc khi từ bỏ tiêm kích FGFABáo Nga: Ấn Độ đang hối tiếc khi từ bỏ tiêm kích FGFABáo Nga: Ấn Độ đang hối tiếc khi từ bỏ tiêm kích FGFABáo Nga: Ấn Độ đang hối tiếc khi từ bỏ tiêm kích FGFABáo Nga: Ấn Độ đang hối tiếc khi từ bỏ tiêm kích FGFABáo Nga: Ấn Độ đang hối tiếc khi từ bỏ tiêm kích FGFABáo Nga: Ấn Độ đang hối tiếc khi từ bỏ tiêm kích FGFA

Báo Nga: Ấn Độ đang hối tiếc khi từ bỏ tiêm kích FGFA

ANTD.VN - Từ nhiều năm trước, tiêm kích FGFA đã bị Ấn Độ loại bỏ khỏi kế hoạch mua sắm tương lai. Báo chí Nga giờ đây cho rằng New Delhi đang hối tiếc với quyết định trong quá khứ.