Báo Mỹ: Phương Tây sẽ phải trả giá khi chống lại trật tự thế giới mới do Nga hình thànhBáo Mỹ: Phương Tây sẽ phải trả giá khi chống lại trật tự thế giới mới do Nga hình thànhBáo Mỹ: Phương Tây sẽ phải trả giá khi chống lại trật tự thế giới mới do Nga hình thànhBáo Mỹ: Phương Tây sẽ phải trả giá khi chống lại trật tự thế giới mới do Nga hình thànhBáo Mỹ: Phương Tây sẽ phải trả giá khi chống lại trật tự thế giới mới do Nga hình thànhBáo Mỹ: Phương Tây sẽ phải trả giá khi chống lại trật tự thế giới mới do Nga hình thànhBáo Mỹ: Phương Tây sẽ phải trả giá khi chống lại trật tự thế giới mới do Nga hình thànhBáo Mỹ: Phương Tây sẽ phải trả giá khi chống lại trật tự thế giới mới do Nga hình thànhBáo Mỹ: Phương Tây sẽ phải trả giá khi chống lại trật tự thế giới mới do Nga hình thànhBáo Mỹ: Phương Tây sẽ phải trả giá khi chống lại trật tự thế giới mới do Nga hình thànhBáo Mỹ: Phương Tây sẽ phải trả giá khi chống lại trật tự thế giới mới do Nga hình thànhBáo Mỹ: Phương Tây sẽ phải trả giá khi chống lại trật tự thế giới mới do Nga hình thànhBáo Mỹ: Phương Tây sẽ phải trả giá khi chống lại trật tự thế giới mới do Nga hình thànhBáo Mỹ: Phương Tây sẽ phải trả giá khi chống lại trật tự thế giới mới do Nga hình thànhBáo Mỹ: Phương Tây sẽ phải trả giá khi chống lại trật tự thế giới mới do Nga hình thành

Báo Mỹ: Phương Tây sẽ phải trả giá khi chống lại trật tự thế giới mới do Nga hình thành

ANTD.VN - Phương Tây sẽ phải đối mặt với những hậu quả vì chính những hành động kiểu "bá chủ thế giới" của mình, Tổng Giám đốc Viện toàn cầu về tương lai - ông Chandran Nair nêu nhận định này trên tờ National Interest.