Báo Mỹ gây tranh cãi khi ca ngợi 'tên lửa chống tăng tự chế' của UkraineBáo Mỹ gây tranh cãi khi ca ngợi 'tên lửa chống tăng tự chế' của UkraineBáo Mỹ gây tranh cãi khi ca ngợi 'tên lửa chống tăng tự chế' của UkraineBáo Mỹ gây tranh cãi khi ca ngợi 'tên lửa chống tăng tự chế' của UkraineBáo Mỹ gây tranh cãi khi ca ngợi 'tên lửa chống tăng tự chế' của UkraineBáo Mỹ gây tranh cãi khi ca ngợi 'tên lửa chống tăng tự chế' của UkraineBáo Mỹ gây tranh cãi khi ca ngợi 'tên lửa chống tăng tự chế' của UkraineBáo Mỹ gây tranh cãi khi ca ngợi 'tên lửa chống tăng tự chế' của UkraineBáo Mỹ gây tranh cãi khi ca ngợi 'tên lửa chống tăng tự chế' của UkraineBáo Mỹ gây tranh cãi khi ca ngợi 'tên lửa chống tăng tự chế' của UkraineBáo Mỹ gây tranh cãi khi ca ngợi 'tên lửa chống tăng tự chế' của UkraineBáo Mỹ gây tranh cãi khi ca ngợi 'tên lửa chống tăng tự chế' của UkraineBáo Mỹ gây tranh cãi khi ca ngợi 'tên lửa chống tăng tự chế' của UkraineBáo Mỹ gây tranh cãi khi ca ngợi 'tên lửa chống tăng tự chế' của UkraineBáo Mỹ gây tranh cãi khi ca ngợi 'tên lửa chống tăng tự chế' của UkraineBáo Mỹ gây tranh cãi khi ca ngợi 'tên lửa chống tăng tự chế' của Ukraine

Báo Mỹ gây tranh cãi khi ca ngợi 'tên lửa chống tăng tự chế' của Ukraine

ANTD.VN - "Tên lửa chống tăng tự chế" của Ukraine được tạp chí Forbes nhận xét rằng mang trong mình rất nhiều tính năng ưu việt. Điều này đã gây ra tranh cãi trong giới quan sát quân sự thế giới.